Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące oświadczeń majątkowych prokuratorów za 2020 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie zakładce "Oświadczenia majątkowe".

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące oświadczeń majątkowych prokuratorów za 2019 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie zakładce "Oświadczenia majątkowe".

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące oświadczeń majątkowych prokuratorów za 2018 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie zakładce "Oświadczenia majątkowe".

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące oświadczeń majątkowych prokuratorów za 2017 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie zakładce "Oświadczenia majątkowe".

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące oświadczeń majątkowych prokuratorów za 2016 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie zakładce "Oświadczenia majątkowe".

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Częstochowie nr 74/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 zarządzenia).