Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do Sądu Rejonowego w Myszkowie, akt oskarżenia przeciwko 56-letniemu Adamowi J., dotyczący zniszczenia mienia w postaci opon samochodowych.

W toku postępowania ustalono, że 1 października 2018 roku wielu mieszkańców Myszkowa zauważyło, że w należących do nich samochodach zostały przebite opony. W wyniku podjętych działań śledczych, a w szczególności analizy zapisów monitoringu stwierdzono, że opony zostały przebite nożem przez 56-letniego mieszkańca Myszkowa Adama J.

Adam J. został zatrzymany przez policjantów jeszcze tego samego dnia, a przeprowadzone wobec niego badanie wykazało około 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dalszym postępowaniu stwierdzono, że w nocy z 30 września na 1 października  2018 roku Adam J. dokonał w opisany sposób zniszczenia opon w 66 samochodach, zaparkowanych przy ulicach Strażackiej, Kościuszki, Słowiańskiej, Kościelnej, PCK, Spółdzielczej, Skłodowskiej i 11-go Listopada. Łączna wysokość spowodowanych przez niego szkód wynosi około 17.000 zł.

W postępowaniu Adamowi J. przedstawiono zarzut zniszczenia mienia oraz uznano, że jego czyn jest występkiem o charakterze chuligańskim. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam J. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa, lecz nie potrafił w sposób racjonalny wytłumaczyć motywów swojego zachowania. Wyjaśnił, że 30 września wypił znaczne ilości alkoholu i postanowił wyładować złość, przebijając opony w samochodach.

Na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów stwierdzono, że sprawca w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów nie miał zniesionej zdolności rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem, czyli był w pełni poczytalny.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Myszkowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Adam J. był w przeszłości karany za groźby karalne.

Przestępstwo zniszczenia mienia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Skazując za występek o charakterze chuligańskim sąd wymierza sprawcy karę w wysokości nie niższej od dolnej granicy zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto w takiej sytuacji warunkowe zawieszenie wykonania kary może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

W 2018 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych wpłynęło 22.700 spraw. Prokuratorzy w tym okresie załatwili 22.045 spraw.

W 2017 roku do prokuratur wpłynęło 20.865 spraw.

Prokuratura Okręgowa zajmowała się głównie sprawami dotyczącymi przestępczości gospodarczej dużej wagi (pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT, wystawianie fikcyjnych faktur), poważną przestępczością narkotykową i korupcyjną oraz postępowaniami w sprawach tzw. błędów medycznych.

W prokuraturach rejonowych najczęściej prowadzone były postępowania w zakresie oszustw (większość spraw dotyczyła oszustw internetowych), uchylania się od alimentów, kradzieży, znęcania nad osobami najbliższymi i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokuratorzy sporządzili 4.551 aktów oskarżenia i 1.046 wniosków o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem, łącznie przeciwko 5.088 osobom. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 152 osób, spośród 6.334 osób osądzonych w 2018 roku (2,4%).

W toku postępowań na wniosek prokuratorów sądy tymczasowo aresztowały 209 osób (skuteczność wniosków wynosiła 85,31%).

Prokuratorzy złożyli 541 apelacji od wyroków. Sądy odwoławcze uwzględniły 63,97% apelacji.

Na poczet kar grzywny i obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem prokuratorzy zabezpieczyli mienie oskarżonych o wartości 11.078.747 zł.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, dotyczący usiłowania kradzieży z włamaniem bankomatu.

W toku śledztwa ustalono, że 26 czerwca 2018 roku do Częstochowy przyjechało trzech mieszkańców Warszawy i okolic w wieku od 39 do 53 lat. W nocy z 26/27 czerwca mężczyźni dokonali zaboru samochodu marki Volkswagen Caravelle. Pojazdem tym oskarżeni podjechali pod sklep sieci dyskontowej, znajdujący się w dzielnicy Parkitka, a następnie przy użyciu kijów uszkodzili kamery monitoringu sklepowego. Potem sprawcy posiadanymi młotkami próbowali wybić szyby w oknach, aby dostać się do stojącego we wnętrzu sklepu bankomatu. Gdy sprawcom nie udało się rozbić szyb, próbowali sforsować drzwi sklepu przy użyciu samochodu. Wtedy mężczyźni zostali zauważeni przez funkcjonariuszy Policji, którzy po krótkim pościgu zatrzymali sprawców.

Na miejscu zdarzenia policjanci ujawnili metalowe liny, które miały służyć do wyrwania bankomatu z podłoża.

W toku śledztwa mężczyznom przedstawiono zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem bankomatu i zniszczenia drzwi sklepu oraz zarzuty zaboru w celu krótkotrwałego użycia samochodu marki Volkswagen Caravelle. Przesłuchani przez prokuratora mężczyźni przyznali się do zarzucanych im przestępstw i odmówili złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Dwóch oskarżonych było w przeszłości karanych za przestępstwa przeciwko mieniu.

Przestępstwo kradzieży z włamaniem jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, przestępstwo zniszczenia mienia karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a przestępstwo zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu mechanicznego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, dotyczący działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.

W toku śledztwa ustalono, że w latach 2012-2014 na terenie Polski, Czech i Wielkiej Brytanii działała zorganizowana grupa przestępcza, która została założona i kierowana przez Sebastiana M. Grupa ta zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur. Członkowie grupy przestępczej tworzyli szereg podmiotów gospodarczych, które wytwarzały dokumentację dotyczącą fikcyjnych transakcji handlowych, niezbędną dla uzyskiwania zwrotu podatku VAT oraz dokonywały operacji na rachunkach bankowych.

W zorganizowanej strukturze kierowanej przez Sebastiana M. istniał podział ról, jakie w przestępczym procederze odgrywały poszczególne osoby. Część osób zajmowała się pozyskiwaniem tzw. „słupów" do zakładania fikcyjnie działających firm, inne były łącznikami pomiędzy poszczególnymi firmami, a jeszcze inne nadzorowały proceder wydając polecenia w zakresie wystawiania faktur VAT i wprowadzania ich do ewidencji księgowo-podatkowej. W śledztwie stwierdzono, że firma „D.” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w ramach tzw. karuzeli podatkowej, wykazywała nabycie towarów od fikcyjnych podmiotów, które to następnie były przedmiotem fikcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opodatkowanej stawką 0% . W ten sposób spółka „D.” generowała znaczne kwoty podatku naliczonego VAT, a następnie domagała się ich nienależnego zwrotu.

Sebastianowi M., który zarządzał firmą „D.” zarzucono wyłudzenie podatku VAT w wysokości około 25 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie około 134 mln zł, popełnienie przestępstw karnych skarbowych oraz nielegalne posiadanie broni palnej w postaci pistoletu TT z amunicją. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sebastian M. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz wyjaśnił, że nie sprawował kierownictwa nad spółką i nie miał wiedzy na temat działalności współpracowników.

Wobec Sebastiana M. na wniosek prokuratora zastosowano w śledztwie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na poczet grożących oskarżonym kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono w śledztwie nieruchomości oraz pieniądze o łącznej wartości około 2 mln zł.

Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności  do 15 lat.

Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek