Prokuratura Rejonowa w Zawierciu skierowała apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z 27 lipca 2020 roku zarzucając m.in. że zasądzona kara jest rażąco niska oraz że sąd niesłusznie uznał, iż nie doszło do gwałtu na nieletniej dziewczynce.

(komunikat Prokuratury Krajowej)

Rzecznik Prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej w Topolowie k. Częstochowy, w wyniku której śmierć poniosło 11 osób.

W toku postępowania ustalono, że 5 lipca 2014r. ok. godz. 16.00 z lotniska Rudniki k. Częstochowy, do ósmego w tym dniu lotu, wystartował samolot Pipper Navajo. Po kilku minutach lotu samolot runął na ziemię na teren sadu przy ul. Częstochowskiej w miejscowości Topolów, a następnie stanął w płomieniach. Na pokładzie samolotu znajdował się pilot oraz 11 skoczków spadochronowych. Zdarzenie to przeżył jedynie jeden z instruktorów, który w stanie ciężkim został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyzna ten został odciągnięty od palącego się wraku samolotu przez mieszkańca Topolowa oraz dwóch mężczyzn przybywających na urlopie w tej miejscowości.

W śledztwie ustalono, że właścicielem samolotu była szkoła spadochronowa „Omega” z siedzibą w woj. podkarpackim, należąca do Rafała G., który zginął w wyniku zaistniałej katastrofy. Rafał G. w ramach działalności gospodarczej prowadził szkolenia spadochronowe, wynajmując teren i hangar na lotnisku Rudniki k. Częstochowy.

W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, a w szczególności opinię biegłego z zakresu lotnictwa, raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz zeznania ponad 100 świadków. Na podstawie analizy tego materiału stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było uszkodzenie sprzęgła prawego silnika, skutkujące brakiem przekazywania napędu od silnika do śmigła. Spowodowało to pogorszenie właściwości aerodynamicznych samolotu i jego upadek w locie niesterowanym. Zaznaczyć również należy, że użytkowanie samolotu odbywało się bez ważnego Świadectwa Zdatności do Lotu.

Ponadto uznano, że okolicznościami, które przyczyniły się do katastrofy były m.in. niewłaściwa obsługa techniczna samolotu, stosowanie paliwa samochodowego, niewłaściwe posadowienie pasażerów, intensywne eksploatowanie w sposób odbiegający od normalnej praktyki (częste starty i lądowania) oraz wysoka temperatura powietrza (ok. 30 stopni C).

Według biegłego ds. lotnictwa osobami odpowiedzialnymi za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu powietrznym był właściciel szkoły spadochronowej Rafał G., który dopuścił się zaniedbań w konserwacji i eksploatacji samolotu oraz pilot samolotu, który popełnił błędy w pilotażu, z powodu braku wymaganego doświadczenia.

W uwagi na fakt, że sprawcy przestępstwa ponieśli śmierć w wyniku zdarzenia, prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania jest nieprawomocne.

Rzecznik Prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w dniu 8 czerwca 2020 roku 10 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że osoby zaangażowane w ten proceder przy użyciu nierzetelnych faktur dokumentowały wielokrotnie wyższe wydatki związane z realizacją projektów, tym samym zawyżając faktyczną ich wartość. To z kolei pozwalało na uzyskanie dofinansowania w kwocie znacząco przekraczającej faktycznie poniesione wydatki.

W ten sposób doszło do wyłudzenia dofinansowania ze środków unijnych w kwocie co najmniej 10 milionów złotych. Nadto wystawienie poświadczających nieprawdę faktur VAT i wprowadzenie ich do ewidencji podatkowej doprowadziło do uszczuplenia należnego podatku od towarów i usług o kwotę nie mniejszą niż 5 milionów złotych.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, gdzie usłyszały zarzuty popełnienia przestępstw określonych m.in. w art. 258 § 1 k.k., 299 § 1 i 5 k.k., 271a § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków pochodzących z dotacji unijnych, uszczupleń podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i posłużenia się nimi, a także tzw. „prania pieniędzy”.

W stosunku do 9 osób Sąd Rejonowy w Częstochowie na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, przy czym w stosunku do 2 z nich zastrzegł, że ulegnie ono uchyleniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwocie po 150 tysięcy złotych. Natomiast wobec jednej osoby prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 70 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.

Realizowane aktualnie czynności procesowe dotyczą jednego z wątków trwającego od 2019 roku śledztwa Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, w trakcie którego dotychczas zarzuty przedstawiono 8 innym osobom.

Zespół prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie

Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w dniu 4 marca 2020 roku byłego Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz przedstawiciela jednej ze śląskich spółek.

Zatrzymania te miały miejsce w trakcie śledztwa dotyczącego przyjmowania i udzielania w 2016 roku korzyści majątkowych i osobistych oraz nadużycia uprawnień służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a także działalności jednej ze śląskich spółek, która m.in. dostarczała piasek na budowę jednego z odcinków autostrady A-1.

Zatrzymanemu urzędnikowi przedstawiono zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc w pozytywnym rozpoznaniu wniosku o wydanie dla tej spółki decyzji administracyjnej dotyczącej zagospodarowania pochodzących z budowy autostrady A-1 odpadów poprzez ich składowanie w wyrobisku powstałym po wydobyciu piasku, tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k., a nadto zarzut nadużycia uprawnień służbowych w związku z toczącymi się w tym urzędzie postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi działalności tej spółki, tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k.

Drugi z zatrzymanych mężczyzn – przedstawiciel wymienionej spółki – usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 229 § 1 k.k., dotyczący wręczenia opisanej wyżej korzyści majątkowej.

W stosunku do byłego Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 złotych, wobec drugiego z podejrzanych poręczenie majątkowe w kwocie 40.000 złotych. Ponadto wobec obu mężczyzn prokurator zastosował dozór Policji.

Zespół prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie