Częstochowa, dnia 19.04.2017r.

Informacja prasowa, 19 kwiecień 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie, wniosek o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym 25-letniego Bartosza M., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa koleżanki z pracy.

W toku śledztwa ustalono, że Bartosz B. i Katarzyna B. byli zatrudnieni w jednej z firm w Myszkowie.

W dniu 15 listopada 2016 roku około godz.6.10 Bartosz M. wszedł do pomieszczenia, w którym przebywała Katarzyna B. i bez jakiegokolwiek powodu zadał jej dwa ciosy nożem w okolice klatki piersiowej. W trakcie zdarzenia nóż, którym posługiwał się Bartosz M. uległ złamaniu. Następnie sprawca zaczął kopać pokrzywdzoną w okolice twarzy i brzucha oraz próbował uderzyć ją nożyczkami.

Bartosz M. nie zrealizował zamiaru pozbawienia życia Katarzyny B., gdyż pokrzywdzonej udało się uciec z miejsca zdarzenia. Potem sprawca został ubezwładniony przez innych pracowników firmy i przekazany funkcjonariuszom Policji.

W postępowaniu przedstawiono Bartoszowi M. zarzut usiłowania zabójstwa Katarzyny B. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Bartosz M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożone przez niego wyjaśnienia wskazywały na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego.

Powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że z powodu choroby psychicznej, w chwili popełnienia zarzuconych mu czynów, Bartosz M. miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem (tzw. niepoczytalność). Jednocześnie biegli uznali, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż pozostając na wolności, Bartosz M. ponownie popełni czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości.

Uwzględniając powyższe ustalenia, prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Częstochowie z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego przeciwko Bartoszowi M. i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym.

W toku śledztwa wobec Bartosza M. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 12.04.2017r.

Informacja prasowa, 12 kwiecień 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 7 mężczyznom, dotyczący popełnienia szeregu rozbojów.

W toku śledztwa ustalono, że przestępcza działalność oskarżonych rozpoczęła się 29 kwietnia 2016 roku, gdy Janusz K. i Jacek B. udali się do Opatowa, celem dokonania rozboju na dwóch mieszkających tam kobietach. Po wejściu do domu sprawcy zakleili usta kobietom używając taśmy klejącej, skrępowali ręce i nogi oraz zażądali wydania pieniędzy. Gdy jedna z kobiet próbowała się oswobodzić Jacek B. uderzył ją pięścią w twarz. Po przeszukaniu pomieszczeń sprawcy skradli pieniądze w kwocie około 47.000 zł oraz złotą biżuterię.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Janusz K. zaatakował kobietę, wchodzącą do bloku przy ul. Skłodowskiej w Częstochowie. Oskarżony wepchnął pokrzywdzoną do klatki schodowej, a następnie bił ją rękami i kopał po całym ciele. W wyniku rozboju Janusz K. skradł kobiecie plecak z zawartością pieniędzy, telefonu komórkowego i kluczy o łącznej wartości 1.350 zł.

Kolejny rozbój, w którym uczestniczył Janusz K., miał miejsce 22 sierpnia 2016 roku. W tym dniu Janusz K. podwiózł samochodem marki BMW Mariusza M. i Jarosława S. pod dom mieszkanki Częstochowy. Janusz K. oczekiwał pod domem, a pozostali dwaj sprawcy weszli do wewnątrz. Mariusz M. i Jarosław S. zakneblowali kobiecie usta i skrępowali ręce, przy użyciu taśmy klejącej. Ponadto Mariusz M. zademonstrował pokrzywdzonej sposób działania paralizatora i uderzył ją pięścią w twarz. Po przeszukaniu domu sprawcy skradli pieniądze, biżuterię i zegarek o łącznej wartości około 6.000 zł.

W dniach 19 września 2016 roku i 5 października 2016 roku ci sami sprawcy dopuścili się rozbojów na salony gier w Konopiskach i Poczesnej. W każdym z tych przypadków Janusz K. oczekiwał na Mariusza M. i Jarosława S. w samochodzie, zaparkowanym w pobliżu salonu. Po wejściu do wewnątrz sprawcy krępowali pracowników salonu i zabierali pieniądze, znajdujące się w kasie oraz w automatach. W jednym z napadów Mariusz M. użył także wobec pracownika salonu paralizatora elektrycznego. W wyniku rozbojów sprawcy skradli pieniądze w kwocie 2.000 i 4.000 zł.

W dniu 16 września 2016 roku ww. Mariusz M. oraz Przemysław J. i Krzysztof J. dokonali rozboju na salon gier w Blachowni. W tym napadzie sprawcy po uprzednim skrępowaniu pracownika obsługi, skradli pieniądze w kwocie około 5.000 zł.

W dniu 28 września 2016 roku ww. sprawcy oraz Piotr Z. udali się do sklepu, mieszczącego się w Częstochowie przy ul. Festynowej. Krzysztof J. oczekiwał w samochodzie pod sklepem, Przemysław J. stał w drzwiach wejściowych „na czartach”, a pozostali sprawcy wepchnęli ekspedientkę na zaplecze i zabrali kasetkę z pieniędzmi w kwocie około 1.300 zł.

Cześć z oskarżonych przyznała się do zarzucanych im przestępstw i złożyła wyjaśnienia.

W toku śledztwa wobec Janusza K., Jacka B., Mariusza M. i Jarosława S. zastosowano tymczasowe aresztowanie, a wobec Przemysława J. i Piotrowi Z. dozory Policji. Krzysztof J. jest osadzony w zakładzie karnym w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności.

Wszyscy oskarżeni byli w przeszłości karani.

Przestępstwo rozboju jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Sąd Rejonowy wyznaczył termin pierwszej rozprawy na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 06.04.2017r.

Informacja prasowa, 06 kwiecień 2017r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ umorzyła dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok Józefa N. w krematorium cmentarza komunalnego w Częstochowie.

W toku postępowania ustalono, że 25 sierpnia 2016 roku w krematorium cmentarza komunalnego w Częstochowie zaplanowano przeprowadzenie kremacji dwóch zmarłych: Józefa N. i Janusza N. O godz.15.00 miały być wystawione do ostatniego pożegnania zwłoki Janusza N., jednakże na skutek pomyłki pracownika cmentarza, wystawiono w trumnie zwłoki Józefa N. Żadna z osób uczestniczących w pożegnaniu nie zauważyła zamiany zwłok. Około godz.16.00 zwłoki Józefa N. zostały poddane kremacji.

O godz.17.30 do ostatniego pożegnania z rodziną zamiast zwłok Józefa N., zostały wystawione zwłoki Janusza N., które następnie o godz. 19.30 zostały skremowane.

Postanowieniem z dnia 26 października 2016 roku dochodzenie zostało umorzone, gdyż uznano, że zachowanie pracowników cmentarza miało charakter nieumyślny. Przestępstwo znieważenia zwłok może być natomiast popełnione jedynie umyślnie np. poprzez bezczeszczenie lub inne gesty wyrażające brak szacunku dla zmarłego.

Na skutek zażalenia członka rodziny zmarłego, Sąd Rejonowy w Częstochowie uchylił postanowienie prokuratora i wskazał na konieczność wykonania dodatkowych czynności dowodowych.

Po wykonaniu ww. czynności uznano, że nie mają one wpływu na ocenę zdarzenia i w dniu 31 marca 2017 roku dochodzenie zostało ponownie umorzone.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ zawiadomiła także Prezydenta Częstochowy o poważnych uchybieniach w działaniu cmentarza komunalnego w Częstochowie. Jednocześnie Prokuratura zwróciła się do Prezydenta Częstochowy, jako organu nadzoru nad cmentarzem komunalnym, o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie w przyszłości podobnym uchybieniom oraz wyciągnięcie stosownych konsekwencji służbowych. W wystąpieniu podniesiono, że opisana sytuacja z oczywistych względów powoduje dodatkowe traumatyczne przeżycia dla bliskich osób zmarłych.

Jednocześnie Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ poprosiła Prezydenta Częstochowy o nadesłanie w terminie 30 dni wyjaśnień oraz poinformowanie o podjętych środkach.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 03.04.2017r.

Informacja prasowa, 03 kwiecień 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Federacji Rosyjskiej, dotyczący naruszenia przepisów Prawa lotniczego w trakcie Światowych Dni Młodzieży.

W toku śledztwa, które było prowadzone wspólnie ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej ustalono, że 29 lipca 2016 roku 46-letni obywatel Federacji Rosyjskiej wyleciał z lotniska Moravska Trebova w Czechach, użytkowanym przez niego sportowym samolotem Extra 330. Celem jego podróży było lotnisko w Radomiu, gdzie w dniach 4-14 sierpnia 2016 roku organizowane były Mistrzostwa Świata w Akrobatyce Lotniczej, w których Rosjanin zamierzał wziąć udział. Przelatując nad terytorium Polski, pilot naruszył strefę ograniczenia lotów w rejonie Częstochowy, ustanowioną przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Z uwagi na naruszenie strefy ograniczenia lotów, Centrum Operacji Powietrznych podjęło decyzję o poderwaniu pary myśliwców przechwytujących F-16 i statek powietrzny został sprowadzony na lotnisko w Piastowie koło Radomia. Po wylądowaniu samolotu przeprowadzono jego przeszukanie, w celu ewentualnego ujawnienia ponadstandardowego wyposażenia oraz zabezpieczono przyrządy GPS, mapy przelotu i kartę pamięci kamery.

W śledztwie prokurator przedstawił Rosjaninowi zarzut popełnienia przestępstwa naruszenia przepisów Prawa lotniczego, polegającego na przekroczeniu strefy ograniczenia lotów w rejonie Częstochowy oraz nie złożeniu wymaganego planu lotu. Jednocześnie prokurator zarzucił podejrzanemu, że nie ustalił, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w okresie od 4 lipca 2016 roku do 2 sierpnia 2016 roku  przywrócono tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających polską granicę państwową, w wyniku czego przekroczył granicę bez wymaganego zezwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE nr 923/2012 Załącznik Prawo Lotnicze, przed rozpoczęciem lotu pilot był zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi informacjami dotyczącymi lotu. Ponadto zgodnie z ww. Rozporządzeniem Komisji UE pilot powinien przedłożyć w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej plan lotu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia, z których wynika, że ma świadomość, iż naruszył przepisy prawa lotniczego. Ponadto Rosjanin wyjaśnił, że pracownicy lotniska w Czechach nie poinformowali go o wprowadzonych w Polsce ograniczeniach lotów i przywróceniu kontroli granicznej.

W wyniku przesłuchania prezesa lotniska w Moravskiej Trebovej stwierdzono, że rosyjski pilot miał możliwość uzyskania informacji o ograniczeniach wprowadzonych na terytorium Polski.

W trakcie śledztwa podejrzany złożył wniosek o wydanie wobec niego wyroku skazującego i wymierzenie mu 9000 zł kary grzywny. Wniosek ten nie został uwzględniony przez prokuratora.

Zarzucane podejrzanemu przestępstwo, określone w art.212 ust.1 pkt 1 lit. a i b Prawa lotniczego, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek