Prokuratura Rejonowa w Lublińcu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy I Komisariatu Policji w Częstochowie, w związku z zatrzymaniem 27 maja 2017 roku obywatela Austrii Herberta M.

W dniu 27 maja 2017 roku w godzinach wieczornych, prokurator Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ udał się do I Komisariatu Policji w Częstochowie, w związku z uzyskaną informacją o zgonie mężczyzny w siedzibie tej jednostki policji. Na miejscu prokurator przeprowadził oględziny zwłok, zabezpieczył dokumentację dotyczącą zatrzymania Herberta M. oraz przesłuchał w charakterze świadków żonę zmarłego i policjantów wykonujących czynności wobec Herberta M. Prokurator zarządził również przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego.

29 maja 2017 roku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy I Komisariatu Policji w Częstochowie, polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu czynności zatrzymania Herberta M. oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci.

Decyzją Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 31 maja 2017 roku postępowanie zostało przekazane Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu. Przyczyną przekazania sprawy z wyłączeniem właściwości miejscowej była konieczność uniknięcia ewentualnych zarzutów co do braku bezstronności prokuratorów z Częstochowy.

31 maja 2017 roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach została przeprowadzona sekcja zwłok Herberta M. Na podstawie jej wstępnych wyników ustalono, że prawdopodobną przyczyną zgonu Herberta M. była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, powstała w następstwie zawału mięśnia sercowego. Dla wydania przez biegłych ostatecznej opinii konieczne będzie przeprowadzenie badań histopatologicznych i toksykologicznych.

Z wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że 27 maja 2017 roku 63-letni obywatel Austrii Herbert M. został zatrzymany przez policjantów, w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej imprezy masowej. Herbert M. został przekazany policjantom przez ochronę koncertu, który odbywał się w Częstochowie na Placu Biegańskiego. Następnie Herbert M. w towarzystwie żony, został przewieziony do I Komisariatu Policji w Częstochowie, celem wykonania z jego udziałem czynności procesowych, w tym przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie przeprowadzania badania Herbert M. poczuł się źle, co skutkowało wezwaniem przez policjantów karetki pogotowania ratunkowego. Przybyły na miejsce po upływie 10 minut lekarz stwierdził zgon zatrzymanego.

W toku dalszego śledztwa Prokuratura Rejonowa w Lublińcu będzie wyjaśniać, czy zatrzymanie Herberta M. było zasadne i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu Rafałowi Z., dotyczący zabójstwa kobiety w Blachowni.

W toku śledztwa ustalono, że 1 października 2016 roku w godzinach porannych, przypadkowy przechodzień ujawnił zwłoki kobiety, które znajdowały się za budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego w Blachowni. W pobliżu zwłok biegał mały pies, który nie dopuszczał osób postronnych do zwłok.

W wyniku podjętych działań śledczych ustalono, że zmarłą jest 58-letnia Barbara A., która mieszkała na pobliskim osiedlu i poprzedniego dnia w godzinach 22.00-23.00 była widziana podczas spaceru. Ponadto uzyskano informacje, z których wynikało, że w pobliżu miejsca zdarzenia przebywał wielokrotnie karany za różne przestępstwa Rafał Z.

Na podstawie zeznań świadków stwierdzono, że 30 września ub.r. około godz. 23.30 Rafał Z. przebywał także w jednym z lokali gastronomicznych w Blachowni, gdzie wyrzucił do kosza różaniec. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, był bardzo pobudzony i agresywny oraz miał roztarganą koszulkę.

Rafał Z. został zatrzymany 1 października 2016 roku o godz.18.30 w Blachowni, obok miejsca zamieszkania byłej partnerki. W toku śledztwa prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa Barbary A., popełnionego w związku ze zgwałceniem pokrzywdzonej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Rafał Z. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu Barbary A. było gwałtowne uduszenie. Ponadto w trakcie sekcji ujawniono obrażenia świadczące o stosowaniu wobec pokrzywdzonej przemocy seksualnej.   

Na podstawie opinii biegłego z zakresu badań DNA ustalono, że na odzieży i bieliźnie, zabezpieczonej od Rafała Z., znajdują się ślady biologiczne pochodzące od Barbary A. Ślady takie ujawniono również na zabezpieczonym w śledztwie różańcu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

W wydanej opinii biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że w chwili dokonania zarzucanego mu czynu Rafał Z. był poczytalny.

Rafał Z. był w przeszłości wielokrotnie karany za kradzieże, rozboje i przestępstwa narkotykowe. W zakładach karnych spędził łącznie 9 lat i 4 miesiące. 

Przestępstwo zabójstwa, popełnione w związku z dokonaniem zgwałcenia, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 12 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawiania wolności.

Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 21 czerwca 2017 roku.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie umorzyła dochodzenie w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych poprzez umieszczenie na portalu społecznościowym treści znieważających Żołnierzy Wyklętych.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie nadzorowała postępowanie w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, poprzez umieszczenie na portalu społecznościowym treści znieważających Żołnierzy Wyklętych.

Dochodzenie zostało wszczęte w marcu 2017 roku przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie, na skutek zawiadomienia o przestępstwie, które złożyły dwie osoby fizyczne. Przedmiotem postępowania objęto treści, umieszczone na portalu w okresie od 24 lutego do 2 marca 2017 roku, które dotyczyły Żołnierzy Wyklętych.

W toku dochodzenia przesłuchano w charakterze świadków osoby zawiadamiające o przestępstwie oraz osobę, która zamieściła wpisy na portalu. Ponadto zapoznano się z dokumentacją przedłożoną przez zawiadamiających, zawierającą m.in. opracowanie historyczne.

Według zawiadamiających o przestępstwie zamieszczenie wpisów, stwierdzających, że Żołnierze Wyklęci zabijali Żydów, stanowi nawoływanie do nienawiści pomiędzy Polakami i Żydami.

Osoba zamieszczająca wpisy zeznała, że jej intencją nie było znieważenie Żołnierzy Wyklętych i szerzenie nienawiści, lecz wskazanie, że część z nich popełniało przestępstwa. Ponadto świadek zeznał, że informacje takie uzyskał ze źródeł historycznych oraz materiałów procesowych upublicznionych na stronie internetowej IPN.

Po analizie zebranego materiału dowodowego stwierdzono, że zamieszczenie przedmiotowych wpisów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Umarzając dochodzenie uznano, że kwestionowane wpisy nie zawierają treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych i nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem zachowania wyczerpujące znamiona takiego przestępstwa muszą jednoznacznie określać intencje sprawcy. Wypowiedzi muszą jasno wskazywać na niechęć i nienawiść do innych nacji.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 22.05.2017r.

Informacja prasowa, 22 maj 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu Jakubowi S., dotyczący spowodowania wypadku drogowego, w którym zginęła 16-letnia kobieta.

W toku śledztwa ustalono, że 15 października 2016 roku Jakub S. wraz Piotrem Ś. udali się motocyklami z Aleksandrii do Konopisk. Tam Jakub S. zabrał na motocykl 16-letnią Julię M., z którą wcześniej umówił się telefonicznie. Około godz. 19.40 jadąc ulicą Sportową, w trakcie wyprzedzania z nadmierną prędkością motocykla Piotra Ś., nie zachował szczególnej ostrożności i utracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego doprowadził do poślizgu motocykla i wywrócenia go na jezdnię w kierunku bariery energochłonnej. W trakcie zdarzenia pasażerka pojazdu odniosła poważne obrażenia głowy, skutkujące jej zgonem.

Jakub S. zbiegł z miejsca wypadku drogowego, nie udzielając pokrzywdzonej pomocy i udał się do mieszkania w Konopiskach, które należy do jego znajomego Cezarego K. Następnego dnia do tego mieszkania przybyli policjanci z zapytaniem, czy przebywa w nim Jakub S. Cezary K. zaprzeczył i przytrzymując drzwi, uniemożliwiał funkcjonariuszom wejście do wewnątrz. Po użyciu siły fizycznej policjanci weszli do lokalu, gdzie zatrzymali poszukiwanego Jakuba S.

W postępowaniu ustalono, że motocykl Jakuba S. nie był sprawny technicznie i nie spełniał warunków dopuszczenia do ruchu, a jego kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Bezpośrednio po zatrzymaniu od Jakuba S. pobrano krew, celem przeprowadzenia badań toksykologicznych. Na podstawie opinii biegłego z zakresu toksykologii ustalono, że w chwili zdarzenia Jakub S. znajdował się pod wpływem marihuany.

>W śledztwie prokurator przedstawił Jakubowi S. zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem marihuany i ucieczki z miejsca zdarzenia. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jakub S. przyznał się do przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, zaprzeczając jednocześnie, że w jego chwili był pod wpływem alkoholu i marihuany. Stwierdził także, że po spowodowaniu wypadku pił alkohol i zażywał narkotyki.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Jakub S. był w przeszłości karany za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 12 lat.

Sąd Rejonowy w Częstochowie wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 2 czerwca 2017 roku.

Przeciwko Cezaremu K. prokurator skierował akt oskarżenia o przestępstwo utrudniania postępowania karnego, polegające na ukrywaniu w swoim mieszkaniu sprawcy wypadku drogowego. Cezary K. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie kontynuuje postępowanie przeciwko Piotrowi Ś., który jest podejrzany o prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości. W wydychanym powietrzu stwierdzono u niego ok. 1,5 promila alkoholu.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek