Częstochowa, dnia 03.08.2016r.

Informacja prasowa, 03 sierpień 2016r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia przez obywatela Federacji Rosyjskiej strefy ograniczenia lotów, ustanowionej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

W dniu 3 sierpnia 2016 roku prokurator wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie mającego miejsce 29 lipca 2016 roku, naruszenia przez obywatela Federacji Rosyjskiej strefy ograniczenia lotów, ustanowionej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Postępowanie dotyczy także przekroczenia polskiej granicy państwowej bez wymaganego zezwolenia, które było wymagane z uwagi na przywrócenie kontroli granicznych na czas Światowych Dni Młodzieży.

Będący przedmiotem śledztwa czyn stanowi przestępstwo określone w art.212 ust.1 pkt 1 lit. a i b Prawa lotniczego, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie materiałów zebranych w trybie niecierpiącym zwłoki, przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu.

Z wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że do naruszenia strefy ograniczenia lotów przez pilotowany przez obywatela Federacji Rosyjskiej samolot Ekstra 330 S.C., doszło w rejonie Częstochowy. W wyniku decyzji, podjętej niezwłocznie przez Centrum Operacji Powietrznych w Pyrach, poderwana została para myśliwców F-16 i statek powietrzny został sprowadzony na lotnisko w Piastowie koło Radomia. Ponadto w postępowaniu ustalono, że pilot wykonywał lot z Morawskiej Trebovej w Republice Czeskiej.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 04.07.2016r.

Informacja prasowa, 04 lipiec 2016r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała w dniu 30.06.2016 r. do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko sprawcom pobicia studentów z Portugalii z pobudek narodowościowych i rasistowskich.

W dniu 24 października 2015 roku grupa młodzieży z Portugalii uczestnicząca w programie międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS bawiła się w jednej z dyskotek w centrum Częstochowy.

W trakcie zabawy młodzi studenci byli zaczepiani, a następnie dwaj z nich pobici przez co najmniej kilku mężczyzn, z których jeden dodatkowo publicznie nawoływał do zastosowania przemocy wobec Portugalczyków, z powodu ich przynależności narodowej i rasowej.

W wyniku przeprowadzonych czynności śledczych ustalono sprawców pobicia, którymi okazali się 19 i 28 -letni mieszkańcy Częstochowy Mariusz G. i Konrad S.

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw oraz złożyli wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzania rozprawy.

Prokurator Rejonowy w Częstochowie mając na uwadze chuligański charakter czynów oraz zasługująca na szczególne potępienie motywację sprawców, uznał zaproponowane przez podejrzanych kary za zbyt łagodne i skierował sprawę do Sądu wraz z aktem oskarżenia.

Sprawcom grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności oraz dotkliwe środki karne o charakterze finansowym.

rzecznik prasowy
w/z
prokurator Robert Wypych

Częstochowa, dnia 18.01.2016r.

Informacja prasowa,18 styczeń 2016r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko kominiarzowi i pracownicy Zarządu Mieniem Komunalnym, dotyczący narażenia mieszkańców budynku w Łojkach na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W toku postępowania ustalono, że 29 listopada 2014 roku doszło do zatrucia tlenkiem węgla 6 mieszkańców budynku, który znajduje się w Łojkach przy ul. Długiej. Na podstawie oględzin miejsca zdarzenia ustalono, że zatrucie było wynikiem zapłonu sadzy w kominie. Spowodowało ono u pokrzywdzonych rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni.

Powołani w sprawie biegli z zakresu usług kominiarskich i pożarnictwa stwierdzili, że przyczyną zapłonu sadzy w kominie było nienależyte wykonywanie usług kominiarskich. Według opinii, kominiarz niedokładnie czyścił przewody kominowe i nie wybierał sadzy pozostałej po czyszczeniu. Ponadto dopuścił on do eksploatacji niedrożne przewody kominowe i nie zgłosił zarządcy nieruchomości konieczności montażu drzwiczek wyczystnych i zabezpieczeń przed budowaniem gniazd ptasich.

Jednocześnie w postępowaniu ustalono, że pracownica Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni, do którego należy budynek, naruszyła przepisy Prawa budowlanego. Naruszenie polegało na nie dopełnieniu obowiązku utrzymania budynku w należytym stanie technicznym i nie zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu.

W toku postępowania kominiarzowi i pracownicy Zarządu Mieniem Komunalnym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwanieumyślnego narażenia mieszkańców budynku w Łojkach na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania u nich rozstroju zdrowia. Ponadto zarzucono im naruszenie przepisów Prawa budowlanego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego kominiarz nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz wyjaśnił, że winę za zdarzenie z dnia 29 listopada 2014 roku ponoszą mieszkańcy jednego z lokali, gdyż w tym dniu napalili w piecu, pomimo wydanego przez niego zakazu. Ponadto podejrzany stwierdził, że zgłaszał administratorowi konieczność montażu drzwiczek wyczystnych, lecz odpowiadano mu, iż nie ma pieniędzy na remont, a niedopuszczenie kominów do eksploatacji pozbawi mieszkań wielu ludzi.

Pracownica Zarządu Mieniem Komunalnym nie przyznała się do zarzucanych jej przestępstw i odmówiła złożenia wyjaśnień.

Oskarżona nie była w przeszłości karana. Oskarżony był natomiast karany za poświadczenie nieprawdy w dokumentach na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i zakaz wykonywania zawodu kominiarza.

Przestępstwo nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz przestępstwo nieumyślnego spowodowania rozstroju zdrowia na okres poniżej 7 dni, są zagrożone karą pozbawienia wolności do 1 roku.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 07.01.2016r.

Informacja prasowa,07 styczeń 2016r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 53-letniemu Remigiuszowi S., dotyczący sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy na trasie szybkiego ruchu DK-1.

W toku śledztwa ustalono, że 10 sierpnia 2015 roku ok. godz.12.00, kierujący samochodem marki Rolls Royce mężczyzna jechał trasą DK-1 w kierunku Warszawy. Na wysokości Galerii Jurajskiej na jego pas ruchu wjechał nagle samochód marki Ford Fiesta, co zmusiło go do wykonania manewru hamowania. Pojazd ten poruszał się z prędkością ok. 90 km/h całą szerokością drogi, łącznie z pasem awaryjnym i pasem zieleni. Podczas jazdy zbliżał się na bardzo niebezpieczną odległość do innych uczestników ruchu. Po opuszczeniu granic miasta Ford Fiesta przyspieszył do prędkości ok. 130 km/h. Kierujący Rolls Roycem zarejestrował telefonem komórkowym przejazd Forda na odcinku ok. 25 km od Częstochowy do miejsca zamieszkania kierowcy w Lgocie Małej. Jednocześnie mężczyzna zawiadomił telefonicznie Policję o podejrzeniu, że kierujący Fordem jest pod wpływem alkoholu.

Na podstawie opinii powołanego w sprawie biegłego z zakresu ruchu drogowego stwierdzono, że zachowanie kierującego samochodem marki Ford Fiesta Remigiusza S., powodowało wysoki stopień prawdopodobieństwa zaistnienia katastrofy w ruchu lądowym. Biegły zwrócił uwagę, iż Remigiusz S. prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, mając w organizmie co najmniej 0,5 promila alkoholu oraz nie posiadając uprawnień do prowadzenia pojazdu. Według biegłego za taką oceną przemawia także bardzo duże natężenie ruchu na trasie DK-1 oraz rozwijanie przez kierowcę znacznej prędkości. Z opinii wynika ponadto, że stan nietrzeźwości przy stężeniu alkoholu 0,5-0,7 promila, jest szczególnie groźny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż występuje wtedy u kierowcy nieuzasadniony wzrost zaufania do swoich umiejętności.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Remigiusz S. przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa oraz wyjaśnił, że w czasie pracy wypił 5-6 piw i wsiadł do samochodu, bo myślał, iż szczęśliwie dojedzie do domu. Dodatkowo podejrzany stwierdził, że nie posiada i nigdy nie posiadał prawa jazdy.

Remigiusz S. nie był w przeszłości karany. W toku śledztwa prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego w kwocie 2000 zł.

Przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości sąd orzeka karę pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 12 lat.

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie prowadziła śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i Komisariatu Policji w Kłomnicach, polegającego na zaniechaniu podjęcia skutecznych działań, mających na celu zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy poruszającego się Fordem Fiesta. Postępowanie zostało umorzone z uwagi na nie stwierdzenie znamion przestępstwa w zachowaniu policjantów.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek