Częstochowa, dnia 21.10.2016r.

Informacja prasowa, 21 październik 2016r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko Michałowi G. i Marcinowi G., dotyczący udziału w obrocie 48 kilogramami narkotyków.

Wyrokiem z dnia 20 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Michała G. i Marcina G. na kary po 3 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Ponadto Sąd wymierzył Michałowi G. karę grzywny w wysokości 83.000 zł, a Marcinowi G. karę grzywny w wysokości 12.500 zł.

Na rozprawie przed Sądem oskarżeni przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wnioski o skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator nie sprzeciwił się dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności karnej, gdyż uznał, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy w całości.

W toku śledztwa ustalono, że 14 grudnia 2015 roku około godz. 9.00, bracia Michał G. i Marcin G. podjechali samochodem marki Mercedes pod garaż, znajdujący się przy ul. Krasińskiego w Częstochowie. Wtedy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy wcześniej uzyskali informację, że bracia G. trudnią się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków.

W wyniku przeszukania wynajmowanego garażu znaleziono ok. 10 kg suszu roślinnego, a w bagażniku samochodu ujawniono ok. 5 kg suszu. Następnie policjanci przeszukali dwa mieszkania jednego z braci, co skutkowało zabezpieczeniem ok. 33,2 kg suszu roślinnego oraz ok. 180 gr białego proszku. W mieszkaniu drugiego z braci znaleziono natomiast 6,2 grama suszu roślinnego.

Na postawie opinii laboratorium kryminalistycznego ustalono, że zabezpieczony susz roślinny stanowi w całości ziele konopi (marihuanę), a w przekazanym do badań białym proszku stwierdzono obecność kokainy.

Jest to największa ilość narkotyków, która została zabezpieczona w ostatnich latach w okręgu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 21.10.2016r.

Informacja prasowa, 21 październik 2016r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko 27-letniej obywatelce Rumunii.

Wyrokiem z dnia 20 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał oskarżoną na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz wymierzył jej karę grzywny w wysokości 100.000 zł.

Na rozprawie przed Sądem oskarżona przyznała się do zarzucanych jej przestępstw i złożyła wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator nie sprzeciwił się dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności karnej, gdyż uznał, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy w całości.

W wydanym wyroku Sąd uznał, że oskarżona dopuściła się przestępstwa usiłowania kradzieży pieniędzy.

(informacja prasowa dot. skierowania aktu oskarżenia)

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 08.08.2016r.

Informacja prasowa, 08 sierpień 2016r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w grudniu 2015 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko Jakubowi M., dotyczący posługiwania się przez niego sfałszowanym świadectwem dojrzałości i świadectwem ukończenia liceum.

W 2015 roku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ prowadziła postępowanie przeciwko Jakubowi M., które dotyczyło podrobienia przez niego świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia liceum oraz posłużenia się tymi dokumentami, w celu wpisania się na listę studentów jednej z częstochowskich uczelni wyższych.

Postępowanie zakończyło się skierowaniem w dniu 29 grudnia 2015 roku aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi M. W tej sprawie w dniu 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok nakazowy, w którym uznał Jakuba M. za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 10 zł. Wyrok ten stał się prawomocny w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Po uprawomocnieniu wyroku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ zwróciła się do uczelni o nadesłanie dodatkowych materiałów, celem podjęcia działań w zakresie unieważnienia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

(w załączeniu zamieszczony został odpis wyroku)

OdpisWyroku.pdf

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 03.08.2016r.

Informacja prasowa, 03 sierpień 2016r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia przez obywatela Federacji Rosyjskiej strefy ograniczenia lotów, ustanowionej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

W dniu 3 sierpnia 2016 roku prokurator wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie mającego miejsce 29 lipca 2016 roku, naruszenia przez obywatela Federacji Rosyjskiej strefy ograniczenia lotów, ustanowionej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Postępowanie dotyczy także przekroczenia polskiej granicy państwowej bez wymaganego zezwolenia, które było wymagane z uwagi na przywrócenie kontroli granicznych na czas Światowych Dni Młodzieży.

Będący przedmiotem śledztwa czyn stanowi przestępstwo określone w art.212 ust.1 pkt 1 lit. a i b Prawa lotniczego, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie materiałów zebranych w trybie niecierpiącym zwłoki, przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu.

Z wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że do naruszenia strefy ograniczenia lotów przez pilotowany przez obywatela Federacji Rosyjskiej samolot Ekstra 330 S.C., doszło w rejonie Częstochowy. W wyniku decyzji, podjętej niezwłocznie przez Centrum Operacji Powietrznych w Pyrach, poderwana została para myśliwców F-16 i statek powietrzny został sprowadzony na lotnisko w Piastowie koło Radomia. Ponadto w postępowaniu ustalono, że pilot wykonywał lot z Morawskiej Trebovej w Republice Czeskiej.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek