Częstochowa, dnia 27.12.2016r.

Informacja prasowa, 27 grudzień 2016r.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku następuje zmiana zakresu terytorialnego działania Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ i Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2016 roku, z dniem 1 stycznia 2017r. zmianie ulega obszar właściwości miejscowej prokuratur rejonowych, prowadzących sprawy dotyczące przestępstw popełnionych na terenie Częstochowy.

Zmiana polega na tym, że od początku 2017 roku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe będzie prowadziła wszystkie sprawy, objęte właściwością miejscową IV Komisariatu Policji w Częstochowie (Stare Miasto i Zawodzie). Dotychczas nadzór nad sprawami prowadzonymi przez ten komisariat był podzielony pomiędzy prokuratury rejonowe Częstochowa-Północ i Częstochowa-Południe.

Pozostały zakres terytorialnego działania tych prokuratur pozostaje bez zmian. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ prowadzi sprawy z terenu północnej części miasta (I, III i V Komisariat Policji), a Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe sprawy z terenu południowej części miasta (II, IV i VI Komisariat Policji).

Zmiana jest uzasadniona koniecznością ujednolicenia zakresu terytorialnego działania jednostek organizacyjnych prokuratury i policji.

W związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, 3 prokuratorów i 2 pracowników administracyjnych zostanie przeniesionych do pracy w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ i Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe mają siedzibę przy ul. Sikorskiego 80.

Szefem Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ jest Tomasz Mielczarek, a szefem Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe Aneta Karoń.

Zdjęcie Budynku

 

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 20.12.2016r.

Informacja prasowa, 20 grudzień 2016r.

W dniu 20 grudnia 2016 roku w Prokuraturze Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia prokuratorom nagród i medali pamiątkowych „Zasłużony dla Prokuratury RP”.

Na uroczystości Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wręczył prokuratorom Janowi Długoszowi i Markowi Mazurowi nagrody pieniężne za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

Nagrody te zostały przyznane prokuratorom z naszego okręgu decyzją Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Nagrodzeni prokuratorzy prowadzili m.in. postępowanie w sprawie spowodowania katastrofy kolejowej w Chałupkach koło Szczekocin, w  wyniku której śmierć poniosło 16 osób, a 150 odniosło obrażenia ciała. Skutkiem zderzenia pociągów były także straty w mieniu w postaci zniszczonych lokomotyw i wagonów, jak również uszkodzonej nawierzchni, torów i sieci trakcyjnej o łącznej wartości ok. 19 mln zł.

W tej sprawie w dniu 15 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok, w którym wymierzył oskarżonemu Andrzejowi N. karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, a oskarżonej Jolancie S. karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W mowie końcowej prokurator wniósł o wymierzenie Andrzejowi N. kary łącznej 8 lat pozbawienia wolności, a Jolancie S. kary łącznej 7 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złożyła w tej sprawie wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku.

(aktualności Prokuratury Krajowej)

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 08.12.2016r.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

9 grudnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji. Pierwszy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji był obchodzony 9 grudnia 2004 roku.

W konwencji uznano korupcję za czynnik godzący w stabilność i bezpieczeństwo społeczeństw, przynoszący szkodę instytucjom i wartościom demokratycznym, wartościom etycznym i sprawiedliwości, a także zagrażający trwałemu rozwojowi i rządom prawa.

Konwencja m.in. zobowiązuje kraje do penalizowania zachowań korupcyjnych, powoływania krajowych organów zapobiegających korupcji i ścigania jej sprawców oraz współpracy z rządami innych krajów w celu odzyskiwania korzyści uzyskanych z korupcji.

W 2015 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i podległe jej prokuratury rejonowe zakończyły 53 postępowania dotyczące spraw korupcyjnych. W 30 sprawach skierowano do sądów akty oskarżenia i wnioski o skazanie bez rozprawy przeciwko 51 osobom.

W sprawach korupcyjnych w ubiegłym roku sądy wydały wyroki skazujące wobec 24 oskarżonych, w tym wobec 9 oskarżonych w ramach instytucji skazania bez rozprawy na mocy ugody z prokuratorem. W stosunku do 3 osób zapadły wyroki uniewinniające.

Wśród uniewinnionych są 2 mężczyźni oskarżeni przez Prokuraturę Rejonową w Lublińcu o wręczenie korzyści majątkowej w kwocie 50.000 zł radnemu gminy Ciasna.

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu uniewinnił oskarżonych od ww. zarzutu, a w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że nie można przypisać oskarżonym odpowiedzialności karnej za zarzucane im przestępstwo, gdyż korzyść majątkowa nie została wręczona osobie pełniącej funkcję publiczną.

Prokurator złożył apelację od wyroku, motywując, że zebrany materiał dowodowy wskazuje, że oskarżeni dopuścili się przestępstwa korupcji, ponieważ wręczyli korzyść majątkową osobie, która zajmowała stanowisko radnego gminy Ciasna.

Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił apelację prokuratora i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Lublińcu.

(Informacja prasowa z dnia 16.06.2016r. dot. tej sprawy).

W czerwcu 2016 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Zawierciu akt oskarżenia przeciwko byłemu Prezydentowi Zawiercia, dotyczący przyjmowania korzyści majątkowych.

Aktem oskarżenia objęto 5 osób, w tym byłego Prezydenta Zawiercia Ryszarda M., byłego Zastępcę Prezydenta Zawiercia Marka K., dwóch przedsiębiorców Czesława I. i Bartłomieja K. oraz kierownika budowy, której inwestorem było Miasto Zawiercie.

Ryszardowi M. prokurator przedstawił 10 zarzutów popełnienia przestępstw, z których 9 dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych, a jeden niedopełnienia obowiązków służbowych i wejścia w porozumienie w toku postępowania przetargowego.

(Informacja prasowa z dnia 29.06.2016r. dot. skierowania aktu oskarżenia.)

W czerwcu 2016 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przedstawiła zarzut przyjęcia korzyści majątkowej lekarzowi z Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu.

Z ustaleń postępowania wynika, że 12 maja 2016 roku kierownik oddziału w rozmowie z córką pacjentki, uzależnił dalszą hospitalizacji jej matki, od otrzymania korzyści majątkowej w kwocie 1000 zł. W dniu 1 czerwca 2016 roku kobieta przekazała lekarzowi żądaną kwotę w jego gabinecie w szpitalu. Bezpośrednio po przyjęciu pieniędzy kierownik oddziału został zatrzymany przez policjantów z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W wyniku przeszukania ujawniono wręczoną kwotę pieniędzy.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut żądania, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, wykonania czynności służbowej od uzyskania korzyści majątkowej w kwocie 1000 zł oraz przyjęcia tych pieniędzy w dniu 1 czerwca 2016r. Przesłuchany w charakterze podejrzanego lekarz częściowo przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł oraz zawieszenia w czynnościach służbowych kierownika oddziału. Ponadto tymczasowo zajęto na poczet przyszłej kary grzywny, zabezpieczone w gabinecie pieniądze w kwocie 14.800 zł i 60 Euro. Śledztwo to dotychczas nie zostało zakończone.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 06.12.2016r.

Informacja prasowa, 06 grudzień 2016r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko 36-letniemu Arturowi J., dotyczący usiłowania zabójstwa mężczyzny przed jednym z barów w dzielnicy Raków w Częstochowie.

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał oskarżonego na karę 14 lat pozbawienia wolności oraz orzekł wobec niego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie 55.000 zł.

W mowie końcowej prokurator wniósł o wymierzenie Arturowi J. kary 15 lat pozbawienia wolności.

(Poniżej informacja prasowa dot. skierowania aktu oskarżenia).

W toku śledztwa ustalono, że w nocy z 12/13 grudnia 2015 roku, Artur J. przebywał w towarzystwie znajomych w jednym z barów w częstochowskiej dzielnicy Raków. W tym samym lokalu spędzał również czas Sebastian K. z dziewczyną.

Gdy część gości baru opuszczała lokal, stojący w drzwiach wejściowych Artur J., uderzył w głowę przechodzącą obok niego kobietę. Doszło wtedy do sprzeczki, po której oskarżony nie wrócił już do baru i udał się do domu, z którego zabrał nóż kuchenny i tłuczek.

Po upływie pewnego czasu przed lokal wyszedł Sebastian K. z kolegami. Wtedy do stojących mężczyzn podszedł Artur J. i trzymając w ręce nóż uderzył w brzuch Sebastiana K. Po chwili oskarżony odszedł na odległość kilku metrów, zapalił papierosa i wrócił do stojących mężczyzn.

Podczas oględzin miejsca zdarzenia znaleziono nóż kuchenny o 19 centymetrowej długości ostrza oraz tłuczek. Na zabezpieczonym nożu ujawniono ślady linii papilarnych Artura J. i jego profil genetyczny, a także ślady DNA pochodzące od pokrzywdzonego.

W wyniku zdarzenia pokrzywdzony odniósł obrażenia w postaci rany kłutej jamy brzusznej z uszkodzeniem żyły głównej, jelita grubego, dwunastnicy i trzustki. Zdaniem biegłego lekarza obrażenia te spowodowały chorobę realnie zagrażającą życiu Sebastiana K. i tylko szybka interwencja chirurgiczna uratowała życie pokrzywdzonego. Ponadto biegły stwierdził, że siła ciosu była wystarczająca do spenetrowania przez nóż całej jamy brzusznej i wynikała z zamachnięcia się przez oskarżonego.

Przeprowadzone wobec Artura J. badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 0,7 promila.

Istotnym dowodem w tej sprawie jest zapis monitoringu zainstalowanego przed barem, który zawiera dokładny przebieg zdarzenia.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur J. początkowo przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa wyjaśniając, że nie pamięta, aby używał noża. W toku dalszego śledztwa podejrzany nie przyznał się do zarzutu i wyjaśnił, że z powodu wypitego alkoholu nie pamięta przebiegu zdarzenia.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec Artura J. tymczasowe aresztowanie.

Artur J. był w przeszłości karany za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą oraz groźby karalne.

Przestępstwo zabójstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawiania wolności. Taką samą karą jest zagrożone usiłowanie zabójstwa.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek