Częstochowa, dnia 5.05.2017r.

Informacja prasowa, 05 maj 2017r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe nadzoruje dochodzenie w sprawie pożaru autobusu hybrydowego, mającego miejsce 28 kwietnia 2017 roku.

Na polecenie Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe Policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia pożaru zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób. Dochodzenie dotyczy także dopuszczenia do ruchu autobusu w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym.

Zdarzenie, które jest przedmiotem postępowania miało miejsce 28 kwietnia 2017 roku w godzinach popołudniowych w Częstochowie przy ul. Legionów. Doszło wtedy do zapalenia się autobusu hybrydowego marki Solbus, należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie.

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny pojazdu z udziałem biegłego ds. pożarnictwa oraz zabezpieczono dokumentację dotyczącą autobusu. Ponadto przesłuchano w charakterze świadków kierowcę pojazdu i kierownika działu autobusowego MPK w Częstochowie. Z wstępnych ustaleń dochodzenia wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru mogła być wadliwie działająca instalacja elektryczna.

W toku dalszego postępowania biegły ds. pożarnictwa sporządzi pisemną opinię w zakresie przyczyn pożaru. Jednocześnie dokonywane będą ustalenia, czy autobus posiadał niezbędne atesty i homologacje, pozwalające na dopuszczenie go do ruchu.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 04.05.2017r.

Informacja prasowa, 04 maj 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Lublińcu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu, dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej.

W toku śledztwa ustalono, że na jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu przebywała starsza kobieta. W dniu 10 maja 2016 roku do córki pacjentki zatelefonował pracownik szpitala i poprosił o przyjazd, celem odbycia rozmowy z lekarzem.

W dniu 12 maja 2016 roku córka pacjentki przybyła do szpitala i udała się do gabinetu kierownika oddziału. W trakcie rozmowy lekarz stwierdził, że nie widzi potrzeby dalszej hospitalizacji jej matki i powinien wypisać ją ze szpitala. Kobieta poinformowała lekarza, że nie jest w stanie sprawować opieki nad matką i podjęła starania o umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. Wtedy kierownik oddziału zasugerował konieczność współpracy i zapytał jakie koszty ponosiła w związku z pobytem matki w innym ośrodku pomocy. Gdy kobieta odpowiedziała, że była to kwota 1000 zł, oświadczył, że ma na myśli właśnie taką kwotę. Z uwagi na fakt, że kobieta nie miała przy sobie 1000 zł, lekarz wyznaczył termin kolejnego spotkania na 24 maja 2016 roku, które następnie przełożono na 1 czerwca 2016 roku. O zaistniałej sytuacji kobieta zawiadomiła organy ścigania.

W dniu 1 czerwca 2016 roku córka pacjentki przekazała kierownikowi oddziału żądaną kwotę 1000 zł w jego gabinecie w szpitalu. Bezpośrednio po przyjęciu pieniędzy lekarz został zatrzymany przez policjantów z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a w wyniku przeszukania ujawniono wręczoną kwotę pieniędzy.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut żądania i przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 1000 zł, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w zamian za kontynuowanie hospitalizacji pacjentki. Przesłuchany przez prokuratora podejrzany przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami śledztwa.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł oraz zawieszenia w czynnościach służbowych kierownika oddziału. Ponadto zabezpieczono na poczet przyszłej kary grzywny, ujawnione w gabinecie pieniądze w kwocie 14.800 zł i 60 Euro.

Oskarżony nie był w przeszłości karany. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. W toku śledztwa oskarżony złożył wniosek o wymierzenie mu kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat, grzywny w wysokości 20.000 zł oraz zakazu zajmowania funkcji kierowniczych w służbie zdrowia przez 2 lata. Wniosek o wydanie wyroku skazującego został zaakceptowany przez prokuratora i przekazany do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 19.04.2017r.

Informacja prasowa, 19 kwiecień 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie, wniosek o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym 25-letniego Bartosza M., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa koleżanki z pracy.

W toku śledztwa ustalono, że Bartosz B. i Katarzyna B. byli zatrudnieni w jednej z firm w Myszkowie.

W dniu 15 listopada 2016 roku około godz.6.10 Bartosz M. wszedł do pomieszczenia, w którym przebywała Katarzyna B. i bez jakiegokolwiek powodu zadał jej dwa ciosy nożem w okolice klatki piersiowej. W trakcie zdarzenia nóż, którym posługiwał się Bartosz M. uległ złamaniu. Następnie sprawca zaczął kopać pokrzywdzoną w okolice twarzy i brzucha oraz próbował uderzyć ją nożyczkami.

Bartosz M. nie zrealizował zamiaru pozbawienia życia Katarzyny B., gdyż pokrzywdzonej udało się uciec z miejsca zdarzenia. Potem sprawca został ubezwładniony przez innych pracowników firmy i przekazany funkcjonariuszom Policji.

W postępowaniu przedstawiono Bartoszowi M. zarzut usiłowania zabójstwa Katarzyny B. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Bartosz M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożone przez niego wyjaśnienia wskazywały na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego.

Powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że z powodu choroby psychicznej, w chwili popełnienia zarzuconych mu czynów, Bartosz M. miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem (tzw. niepoczytalność). Jednocześnie biegli uznali, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż pozostając na wolności, Bartosz M. ponownie popełni czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości.

Uwzględniając powyższe ustalenia, prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Częstochowie z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego przeciwko Bartoszowi M. i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym.

W toku śledztwa wobec Bartosza M. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 25.04.2017r.

Informacja prasowa, 25 kwiecień 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu umorzyła śledztwo w sprawie dopuszczenia się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego w wieku poniżej 15 lat.

W toku postępowania ustalono, że w październiku 2016 roku na jednej ze stron internetowych zostało opublikowane nagranie, zawierające wizerunek mężczyzny w trakcie czynności seksualnej. Ponadto na tej samej stronie zamieszczono nagranie rozmowy z młodym mężczyzną, który sugerował, że od dawna jest ofiarą kontaktów seksualnych z ww. osobą.

W postępowaniu ustalono dane osobowe ww. mężczyzn i przesłuchano ich w charakterze świadków. Na podstawie zeznań stwierdzono, że kontakty seksualne pomiędzy ww. osobami miały miejsce w Katowicach w 2015 roku. Ponadto ustalono, że kontakty miały charakter dobrowolny, a osoby w nich uczestniczące były pełnoletnie.

W trakcie śledztwa nie ujawniono innych zachowań, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako czyn zabroniony.

Wobec powyższych ustaleń śledztwo zostało umorzone, gdyż czyny będące przedmiotem postępowania, nie zawierają znamion przestępstwa.

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu nadal prowadzi postępowanie w sprawie rozpowszechniania bez zgody wizerunku osoby w trakcie czynności seksualnej. 

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 12.04.2017r.

Informacja prasowa, 12 kwiecień 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 7 mężczyznom, dotyczący popełnienia szeregu rozbojów.

W toku śledztwa ustalono, że przestępcza działalność oskarżonych rozpoczęła się 29 kwietnia 2016 roku, gdy Janusz K. i Jacek B. udali się do Opatowa, celem dokonania rozboju na dwóch mieszkających tam kobietach. Po wejściu do domu sprawcy zakleili usta kobietom używając taśmy klejącej, skrępowali ręce i nogi oraz zażądali wydania pieniędzy. Gdy jedna z kobiet próbowała się oswobodzić Jacek B. uderzył ją pięścią w twarz. Po przeszukaniu pomieszczeń sprawcy skradli pieniądze w kwocie około 47.000 zł oraz złotą biżuterię.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Janusz K. zaatakował kobietę, wchodzącą do bloku przy ul. Skłodowskiej w Częstochowie. Oskarżony wepchnął pokrzywdzoną do klatki schodowej, a następnie bił ją rękami i kopał po całym ciele. W wyniku rozboju Janusz K. skradł kobiecie plecak z zawartością pieniędzy, telefonu komórkowego i kluczy o łącznej wartości 1.350 zł.

Kolejny rozbój, w którym uczestniczył Janusz K., miał miejsce 22 sierpnia 2016 roku. W tym dniu Janusz K. podwiózł samochodem marki BMW Mariusza M. i Jarosława S. pod dom mieszkanki Częstochowy. Janusz K. oczekiwał pod domem, a pozostali dwaj sprawcy weszli do wewnątrz. Mariusz M. i Jarosław S. zakneblowali kobiecie usta i skrępowali ręce, przy użyciu taśmy klejącej. Ponadto Mariusz M. zademonstrował pokrzywdzonej sposób działania paralizatora i uderzył ją pięścią w twarz. Po przeszukaniu domu sprawcy skradli pieniądze, biżuterię i zegarek o łącznej wartości około 6.000 zł.

W dniach 19 września 2016 roku i 5 października 2016 roku ci sami sprawcy dopuścili się rozbojów na salony gier w Konopiskach i Poczesnej. W każdym z tych przypadków Janusz K. oczekiwał na Mariusza M. i Jarosława S. w samochodzie, zaparkowanym w pobliżu salonu. Po wejściu do wewnątrz sprawcy krępowali pracowników salonu i zabierali pieniądze, znajdujące się w kasie oraz w automatach. W jednym z napadów Mariusz M. użył także wobec pracownika salonu paralizatora elektrycznego. W wyniku rozbojów sprawcy skradli pieniądze w kwocie 2.000 i 4.000 zł.

W dniu 16 września 2016 roku ww. Mariusz M. oraz Przemysław J. i Krzysztof J. dokonali rozboju na salon gier w Blachowni. W tym napadzie sprawcy po uprzednim skrępowaniu pracownika obsługi, skradli pieniądze w kwocie około 5.000 zł.

W dniu 28 września 2016 roku ww. sprawcy oraz Piotr Z. udali się do sklepu, mieszczącego się w Częstochowie przy ul. Festynowej. Krzysztof J. oczekiwał w samochodzie pod sklepem, Przemysław J. stał w drzwiach wejściowych „na czartach”, a pozostali sprawcy wepchnęli ekspedientkę na zaplecze i zabrali kasetkę z pieniędzmi w kwocie około 1.300 zł.

Cześć z oskarżonych przyznała się do zarzucanych im przestępstw i złożyła wyjaśnienia.

W toku śledztwa wobec Janusza K., Jacka B., Mariusza M. i Jarosława S. zastosowano tymczasowe aresztowanie, a wobec Przemysława J. i Piotrowi Z. dozory Policji. Krzysztof J. jest osadzony w zakładzie karnym w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności.

Wszyscy oskarżeni byli w przeszłości karani.

Przestępstwo rozboju jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Sąd Rejonowy wyznaczył termin pierwszej rozprawy na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek