Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko byłemu listonoszowi Cezaremu P.

W toku postępowania ustalono, że 47-letni Cezary P. od lipca 2016 roku był zatrudniony jako listonosz Poczty Polskiej. W dniu 23 września 2016 roku Cezary P. pobrał w placówce pocztowej pieniądze pochodzące z przekazów emerytalno-rentowych i innych przekazów pocztowych oraz przesyłki pocztowe. Oskarżony porzucił przesyłki pocztowe w swoim miejscu zamieszkania, a pobrane pieniądze przywłaszczył, nie rozliczając się z Pocztą Polską.

W dalszym postępowaniu stwierdzono, że w okresie od 5 do 23 września 2016 roku Cezary P. przywłaszczył na szkodę Poczty Polskiej pieniądze w łącznej kwocie około 68.000 zł, których nie dostarczył 55 osobom. Ponadto w okresie od lipca 2016 roku oskarżony ukrył kilkadziesiąt przesyłek pocztowych, z których część otworzył, uzyskując bezprawnie dostęp do ich treści. W postępowaniu ustalono także, że Cezary P. pozorował dostarczenie przekazów i przesyłek pocztowych, fałszując podpisy odbiorców na potwierdzeniach odbioru.

W związku z faktem, że 23 września 2016 roku Cezary P. wyjechał z Częstochowy i od tego czasu ukrywał się przed organami ścigania, prokurator zarządził poszukiwanie go listem gończym. Cezary P. został zatrzymany w okolicach Jeleniej Góry w dniu 17 marca 2017 roku i tymczasowo aresztowany.

Prokurator przedstawił Cezaremu P. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia, fałszowania dokumentacji pocztowej, ukrycia przesyłek pocztowych, bezprawnego uzyskania dostępu do treści przesyłek oraz naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Cezary P. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami postępowania.

Cezary P. był w przeszłości karany w Wielkiej Brytanii za przestępstwa naruszenia czynności narządu ciała oraz groźby karalne.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

W toku postępowania oskarżony złożył wniosek o wymierzenie mu kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczenie wobec niego obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Poczty Polskiej przywłaszczonej kwoty pieniędzy. Wniosek o wydanie wyroku skazującego został zaakceptowany przez prokuratora i przekazany do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w spalonym samochodzie w Kusiętach.

W toku śledztwa ustalono, że 11 grudnia 2016 roku około godz.15.00 osoba podróżująca pociągiem poinformowała Straż Pożarną o pożarze samochodu, zaparkowanego w lesie, w pobliżu miejscowości Kusięta k. Częstochowy. Podczas akcji gaśniczej w pojeździe ujawniono zwłoki nieustalonej osoby, które były przypięte do fotela kierowcy przy użyciu metalowego łańcucha i kłódki. W wyniku oględzin miejsca zdarzenia ujawniono klucz do kłódki, znajdujący się w odległości kilku metrów od samochodu.

Na podstawie zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu mężczyzny było ostre zatrucie tlenkiem węgla lub działanie otwartego ognia. Na ciele pokrzywdzonego nie ujawniono żadnych obrażeń o charakterze mechanicznym.

Przeprowadzone badania genetyczne pozwoliły na potwierdzenie tożsamości pokrzywdzonego, którym okazał 45–letni mieszkaniec Częstochowy, będący właścicielem spalonego pojazdu.

Przesłuchany w śledztwie świadek, będący członkiem rodziny zmarłego, zeznał, że mężczyzna przed zdarzeniem kontaktował się nim telefonicznie. Z kontekstu rozmowy wynikało, że może on targnąć się na własne życie.

W wydanej opinii biegły ds. pożarnictwa uznał, że przyczyną pożaru samochodu było celowe rozlanie cieczy palnej wewnątrz pojazdu i jej podpalenie. Jednocześnie biegły wyeliminował przyczyny eksploatacyjne tj. awarię instalacji elektrycznej lub gazowej. Biegły nie stwierdził także jakichkolwiek śladów wskazujących na działanie osób trzecich.

Uwzględniając opisane ustalenia uznano, że śmierć pokrzywdzonego była skutkiem targnięcia się przez niego na własne życie. W śledztwie brak jest dowodów świadczących, że samobójstwo mężczyzny miało związek z namową lub udzieleniem pomocy w nim przez inną osobę.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne. Osoby najbliższe zmarłego nie złożyły zażalenia na postanowienie prokuratora.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy I Komisariatu Policji w Częstochowie, w związku z zatrzymaniem 27 maja 2017 roku obywatela Austrii Herberta M.

W dniu 27 maja 2017 roku w godzinach wieczornych, prokurator Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ udał się do I Komisariatu Policji w Częstochowie, w związku z uzyskaną informacją o zgonie mężczyzny w siedzibie tej jednostki policji. Na miejscu prokurator przeprowadził oględziny zwłok, zabezpieczył dokumentację dotyczącą zatrzymania Herberta M. oraz przesłuchał w charakterze świadków żonę zmarłego i policjantów wykonujących czynności wobec Herberta M. Prokurator zarządził również przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego.

29 maja 2017 roku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy I Komisariatu Policji w Częstochowie, polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu czynności zatrzymania Herberta M. oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci.

Decyzją Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 31 maja 2017 roku postępowanie zostało przekazane Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu. Przyczyną przekazania sprawy z wyłączeniem właściwości miejscowej była konieczność uniknięcia ewentualnych zarzutów co do braku bezstronności prokuratorów z Częstochowy.

31 maja 2017 roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach została przeprowadzona sekcja zwłok Herberta M. Na podstawie jej wstępnych wyników ustalono, że prawdopodobną przyczyną zgonu Herberta M. była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, powstała w następstwie zawału mięśnia sercowego. Dla wydania przez biegłych ostatecznej opinii konieczne będzie przeprowadzenie badań histopatologicznych i toksykologicznych.

Z wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że 27 maja 2017 roku 63-letni obywatel Austrii Herbert M. został zatrzymany przez policjantów, w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej imprezy masowej. Herbert M. został przekazany policjantom przez ochronę koncertu, który odbywał się w Częstochowie na Placu Biegańskiego. Następnie Herbert M. w towarzystwie żony, został przewieziony do I Komisariatu Policji w Częstochowie, celem wykonania z jego udziałem czynności procesowych, w tym przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie przeprowadzania badania Herbert M. poczuł się źle, co skutkowało wezwaniem przez policjantów karetki pogotowania ratunkowego. Przybyły na miejsce po upływie 10 minut lekarz stwierdził zgon zatrzymanego.

W toku dalszego śledztwa Prokuratura Rejonowa w Lublińcu będzie wyjaśniać, czy zatrzymanie Herberta M. było zasadne i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 56-letniemu Witoldowi W., dotyczący zabójstwa znajomej.

W toku śledztwa ustalono, że Sylwia S. od 2013 roku pozostawała w konkubinacie z Łukaszem C. Na początku 2016 roku, w czasie gdy Łukasz C. przebywał w zakładzie karnym, Sylwia S. zaczęła spotykać się również z Witoldem W. W jego mieszkaniu, znajdującym się w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej, pokrzywdzona i oskarżony często spożywali alkohol. 30 sierpnia 2016 roku w godzinach wieczornych Łukasz C. przyjechał do mieszkania Witolda W. po Sylwię S., ponieważ była nietrzeźwa. Wtedy oskarżony zagroził Sylwii S. pozbawieniem życia, gdyż był bardzo zazdrosny o jej związek z Łukaszem C.

Następnego dnia w godzinach porannych Sylwia S. ponownie przyszła do mieszkania oskarżonego, gdzie w towarzystwie różnych osób spożywała znaczne ilości alkoholu. Po opuszczeniu lokalu przez gości Sylwia S. oświadczyła Witoldowi W., że kocha zarówno jego, jak i Łukasza C. Wtedy oskarżony zdenerwował się i rękami udusił pokrzywdzoną.

Potem ok. godz.16.15 Witold W. zatelefonował do znajomej i powiedział, że udusił Sylwię. Znajoma poradziła mu, aby zawiadomił o tym pogotowie ratunkowe. O godzinie 16.45 oskarżony zadzwonił na numer 112 i poinformował dyspozytora, że udusił kobietę. Przybyli po 5 minutach policjanci i zespół pogotowia ujawnili w mieszkaniu zwłoki Sylwii S. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało u Witolda W. ok. 1 promila alkoholu.

Zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu Sylwii S. było gwałtowne uduszenie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Witold W. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa oraz złożył wyjaśnienia, w których szczegółowo opisał przebieg zdarzenia.

W wydanej opinii, powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu, Witold W. miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem (tzw. ograniczona poczytalność).

Na wniosek prokuratora, wobec Witolda W. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Oskarżony w tej sprawie nie był w przeszłości karany.

Przestępstwo zabójstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawiania wolności.
W przypadku stwierdzenia ograniczonej poczytalności, sąd może zastosować wobec sprawcy nadzwyczajne złagodzenie kary, polegające na wymierzeniu kary pozbawienia wolności w wymiarze od 2 lat i 8 miesięcy.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu Rafałowi Z., dotyczący zabójstwa kobiety w Blachowni.

W toku śledztwa ustalono, że 1 października 2016 roku w godzinach porannych, przypadkowy przechodzień ujawnił zwłoki kobiety, które znajdowały się za budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego w Blachowni. W pobliżu zwłok biegał mały pies, który nie dopuszczał osób postronnych do zwłok.

W wyniku podjętych działań śledczych ustalono, że zmarłą jest 58-letnia Barbara A., która mieszkała na pobliskim osiedlu i poprzedniego dnia w godzinach 22.00-23.00 była widziana podczas spaceru. Ponadto uzyskano informacje, z których wynikało, że w pobliżu miejsca zdarzenia przebywał wielokrotnie karany za różne przestępstwa Rafał Z.

Na podstawie zeznań świadków stwierdzono, że 30 września ub.r. około godz. 23.30 Rafał Z. przebywał także w jednym z lokali gastronomicznych w Blachowni, gdzie wyrzucił do kosza różaniec. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, był bardzo pobudzony i agresywny oraz miał roztarganą koszulkę.

Rafał Z. został zatrzymany 1 października 2016 roku o godz.18.30 w Blachowni, obok miejsca zamieszkania byłej partnerki. W toku śledztwa prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa Barbary A., popełnionego w związku ze zgwałceniem pokrzywdzonej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Rafał Z. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu Barbary A. było gwałtowne uduszenie. Ponadto w trakcie sekcji ujawniono obrażenia świadczące o stosowaniu wobec pokrzywdzonej przemocy seksualnej.   

Na podstawie opinii biegłego z zakresu badań DNA ustalono, że na odzieży i bieliźnie, zabezpieczonej od Rafała Z., znajdują się ślady biologiczne pochodzące od Barbary A. Ślady takie ujawniono również na zabezpieczonym w śledztwie różańcu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

W wydanej opinii biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że w chwili dokonania zarzucanego mu czynu Rafał Z. był poczytalny.

Rafał Z. był w przeszłości wielokrotnie karany za kradzieże, rozboje i przestępstwa narkotykowe. W zakładach karnych spędził łącznie 9 lat i 4 miesiące. 

Przestępstwo zabójstwa, popełnione w związku z dokonaniem zgwałcenia, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 12 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawiania wolności.

Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 21 czerwca 2017 roku.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek