Ogłoszenia

IA 0210/53/12

ZARZĄDZENIE NR 53/12
PROKURATORA OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 18 października 2012 roku

w sprawie zasad zgłaszania kandydatur i kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej okręgu częstochowskiego