Ogłoszenia

Na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Częstochowie nr 40/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie przyjęć interesantów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i jednostkach podległych wstrzymuje się do odwołania przyjęcia interesantów.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki oraz w stosunku do osób wezwanych do stawiennictwa decyzję o przyjęciu podejmuje kierownik jednostki lub wyznaczona przez niego osoba, po uprzednim ustaleniu z interesantem, drogą telefoniczną, celu i charakteru przybycia.

W celu uzyskania zgody na przyjęcie, interesanci proszeni są o kontakt z numerami telefonów:

  1. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie -  (34) 324 05 71 wewn. 52 lub (34) 374 06 06 wewn. 52 lub (34) 374 06 07 wewn. 52.
  2. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie - 883 337 613
  3. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie - 883 308 732
  4. Prokuratura Rejonowa w Częstochowie - (34) 365 29 99
  5. Prokuratura Rejonowa w Zawierciu - (32) 672 17 65 lub (32) 672 10 12 lub (32) 672 18 11
  6. Prokuratura Rejonowa w Myszkowie - (34) 313 20 19 lub (34) 313 20 71 lub (34) 313 19 16 lub (34) 313 10 20 wew. 22, 23 21
  7. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu - (34) 353 07 22, (34) 353 07 44

Prokurator Okręgowy w Częstochowie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2, od dnia 16 marca 2020 roku, do odwołania, w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i jej jednostkach podległych – nie będą realizowane przyjęcia Obywateli w sprawie skarg i wniosków – w ramach dyżurów pełnionych w każdy poniedziałek , od godziny 15.30 do godziny 17.00.

Od dnia 20 maja 2020 roku wprowadzony został dwuzmianowy system pracy jednostek okręgu częstochowskiego tj. I zmiana rozpoczyna się od godziny 7.00 kończy o godzinie 13.30, II zmiana rozpoczyna się o godzinie 14.00 kończy o godzinie 20.30. 

IA 0210/53/12

ZARZĄDZENIE NR 53/12
PROKURATORA OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 18 października 2012 roku

w sprawie zasad zgłaszania kandydatur i kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej okręgu częstochowskiego