Informujemy, iż z dniem 25-11-2020r. serwis czestochowa.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne, aktualna strona Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i jej jednostek podległych oraz Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: www.gov.pl/po-czestochowa  

Dochody budżetowe (wpłaty z opłat za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, dochody ze sprzedaży majątku i rzeczy oraz dochody ze świadczenia usług itp.)

Nr 32 1010 1212 0001 9822 3100 0000 PL
NBP Oddział w Katowicach

Obsługa sum depozytowych PL

Konto gotówkowe
Nr 04 1240 6957 0111 0000 0000 0664 PL
Bank Pekao SA

Konto do wpłat bezgotówkowych
Nr 61 1130 1091 0003 9087 5820 0001 PL
BGK Oddział w Katowicach

Obsługa sum depozytowo – walutowych

Konto gotówkowe
Nr 09 1240 6957 0787 0000 0000 0433 USD
Bank Pekao S.A.

Konto gotówkowe
Nr 09 1240 6957 0978 0000 0000 0486 EUR
Bank Pekao S.A.

Konto do wpłat bezgotówkowych
Nr 77 1130 1091 0003 9087 5820 0004 USD
BGK Oddział w Katowicach

Konto do wpłat bezgotówkowych
Nr 07 1130 1091 0003 9087 5820 0003 EUR
BGK Oddział w Katowicach

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i wszystkie prokuratury rejonowe wykonują - obok czynności karnych - również zadania pozakarne dotyczące:

  • w spraw z zakresu prawa cywilnego , prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , prawa rodzinnego i opiekuńczego ( repertorium ,,Pc" ),
  • spraw z zakresu prawa administracyjnego ( repertorium ,,Pa" ),
  • spraw z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( repertorium ,,Pn" ).

W sprawach cywilnych prokurator może zgłosić udział do każdego postępowania ( art. 60 § 1 kodeksu postępowania cywilnego - dalej : kpc ) , jeżeli wymaga tego ochrona praworządności , praw obywateli lub interesu społecznego. Prokurator może też żądać wszczęcia postępowania sądowego ( z tych samych powodów ) , ale w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 7 kpc). W postępowaniu cywilnych prokurator nie posiada żadnych dodatkowych praw procesowych. Uczestnicząc w postępowaniu prokurator nie jest związany ze stronami , jego pozycja jest niezależna. Prokurator może wytoczyć powództwo na rzecz określonej osoby (np. ofiary przestępstwa , osoby nieporadnej z uwagi na stan zdrowia ).

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego , prokurator ma prawo zwrócić się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu nie - zgodności z prawem ( art. 182 kodeksu postępowania administracyjnego , dalej : kpa ). Prokurator ma prawo do zgłoszenia udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego ,dla zapewnienia , by postępowanie i rozstrzygnięcie były zgodne z prawem. Prokurator może wnieść środki odwoławcze , skargę do sądu administracyjnego oraz sprzeciw od ostatecznej decyzji administracyjnej , jeżeli przepisy kpa lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania , stwierdzenie nieważności albo jej uchylenie lub zmianę ( art. 184 § 1 kpa). Prokurator nie jest związany ze stronami postępowania.

Prokurator ma prawo do wystąpienia do organu samorządu terytorialnego albo wojewody o zmianę lub uchylenie niezgodnych z prawem uchwał lub rozporządzeń ,w przypadku niezgodnych z prawem uchwał samorządu terytorialnego, prokurator może wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie jej nieważności ( art. 5 ustawy o prokuraturze ).

W postępowaniu wobec nieletnich prokurator z mocy prawa jest stroną ( art. 30 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich , dalej : upn ) , w sprawach wskazanych w art. 51 § 3 upn udział prokuratora w postępowaniu jest obligatoryjny.

W postępowaniu pozakarnym prokurator nie wydaje postanowień czy decyzji , jeżeli odstępuje od czynności, poprzestaje na zawiadomieniu o tym stron , wyjaśniając powody takiego stanowiska.

Adres:

Ulica:
Miejscowość:
Kod:
ul. H. Dąbrowskiego 23/35
Częstochowa
42-200

mapka dojazdu

Kontakt:

telefon:faks:

e-mail:
(+48) 34 324 0571
(+48) 34 361 2643
(+48) 34 324 0632

(+48) 34 322 30 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownictwo:

Prokurator Okręgowy w Częstochowie:
Prokurator Elżbieta Funiok

Zastępca Prokuratora Okręgowego:
Prokurator Cezary Gorgoń

godziny pracy prokuratury:

w dni powszednie od 730 do 1530


godziny przyjmowania interesantów przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę:

w dni powszednie od 900 do 1400, w pokoju nr 37, III piętro


godziny przyjmowania interesantów przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej:

w dni powszednie od 900 do 1400
w każdy poniedziałek od 1530 do 1700 przez prokuratorów dyżurnych, w swoich gabinetach


godziny przyjmowania interesantów przez pracowników Kadr oraz Sekretariatu Prokuratury Okręgowej:

w dni powszednie od 800 do 1400 w miejscach urzędowania.

 

Podległe jednostki