Zawiadomienie pokrzywdzonych o skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Myszkowie w sprawie przeciwko Pawłowi M.

Zawiadomienie pokrzywdzonych członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jura w Częstochowie

Na prośbę Prokuratora Regionalnego w Gdańsku publikujemy zamieszczony poniżej komunikat:

Komunikat kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku / Warszawie / Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o .o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku).

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 24 lipcu 2017r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w sprawie sygn. VI GU 43/16 upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. siedzibą w Tarnowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wobec obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego, nie może obecnie podejmować na rzecz osób pokrzywdzonych - wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez te osoby pożyczek, w tym od kierowania do Sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o. w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 sierpnia 2017r, Nr 148.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone działaniami ww. Spółki, obecnie powinny samodzielnie i bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, to jest do 2 listopada 2017 r.

Wierzytelności należy zgłaszać na ręce Sędziego Komisarza na adres:

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk
sygn. akt VI GUp 146/17