Informacja dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie m.in. sposobu dotarcia do budynku, rozlokowania przystosowanych toalet oraz numerze telefonu do pracowników udzielających wsparcia w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i jej jednostkach podległych.

Lista teleadresowa organizacji pozarządowych w obszarze działalności Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Śląskiego

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Załączniki:

  1. Oferta pomocy osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  2. Informacja o interwencji wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby.