Informacja dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie m.in. sposobu dotarcia do budynku, rozlokowania przystosowanych toalet oraz numerze telefonu do pracowników udzielających wsparcia w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i jej jednostkach podległych.

Lista teleadresowa organizacji pozarządowych w obszarze działalności Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Śląskiego

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem do pobrania

Załączniki:
Bezpl-pomoc-dla-osob-pokrzywdz-przestepstwem.pdf