Informacja dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie m.in. sposobu dotarcia do budynku, rozlokowania przystosowanych toalet oraz numerze telefonu do pracowników udzielających wsparcia w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i jej jednostkach podległych.