Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w dniu 4 marca 2020 roku byłego Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz przedstawiciela jednej ze śląskich spółek.

Zatrzymania te miały miejsce w trakcie śledztwa dotyczącego przyjmowania i udzielania w 2016 roku korzyści majątkowych i osobistych oraz nadużycia uprawnień służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a także działalności jednej ze śląskich spółek, która m.in. dostarczała piasek na budowę jednego z odcinków autostrady A-1.

Zatrzymanemu urzędnikowi przedstawiono zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc w pozytywnym rozpoznaniu wniosku o wydanie dla tej spółki decyzji administracyjnej dotyczącej zagospodarowania pochodzących z budowy autostrady A-1 odpadów poprzez ich składowanie w wyrobisku powstałym po wydobyciu piasku, tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k., a nadto zarzut nadużycia uprawnień służbowych w związku z toczącymi się w tym urzędzie postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi działalności tej spółki, tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k.

Drugi z zatrzymanych mężczyzn – przedstawiciel wymienionej spółki – usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 229 § 1 k.k., dotyczący wręczenia opisanej wyżej korzyści majątkowej.

W stosunku do byłego Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 złotych, wobec drugiego z podejrzanych poręczenie majątkowe w kwocie 40.000 złotych. Ponadto wobec obu mężczyzn prokurator zastosował dozór Policji.

Zespół prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie