Zawiadomienie pokrzywdzonych członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jura w Częstochowie