Prokuratura Rejonowa w Zawierciu skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Kacprowi B., w sprawie popełnionego w 2012 roku przestępstwa spowodowania ciężkich obrażeń ciała, skutkujących zgonem pokrzywdzonego.

W toku śledztwa ustalono, że 24 lutego 2012 roku w godzinach nocnych 20-letni wówczas Kacper B. przebywał w barze w Łazach w towarzystwie swojej dziewczyny i znajomych. W pewnym momencie w sali tanecznej baru doszło do awantury pomiędzy oskarżonym i 30-letnim Damianem S. W trakcie szarpaniny Kacper B. uderzył pokrzywdzonego, co skutkowało jego upadkiem na posadzkę. Następnie oskarżony kopał pokrzywdzonego po całym ciele, w tym po głowie. W wyniku zdarzenia Damian S. stracił przytomność i został przewieziony do szpitala w Zawierciu, gdzie zmarł 6 marca 2012 roku.

Na podstawie zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok ustalono, że Kacper B., w wyniku zadawanych ciosów, spowodował u pokrzywdzonego poważne obrażenia głowy w postaci stłuczenia mózgu i złamań kości czaszki. Według biegłych z zakresu medycyny sądowej obrażenia te skutkowały zgonem Damiana S.

Bezpośrednio po pobiciu Damiana S. oskarżony opuścił bar, a następnie ukrywał się przed organami ścigania. Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania został zatrzymany na terytorium Wielkiej Brytanii i w kwietniu 2019 roku przekazany polskim organom ścigania.

Przesłuchany przez prokuratora pod zarzutem śmiertelnego pobicia Kacper B. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Zawierciu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Kacper B. nie był w przeszłości karany.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego zgonem człowieka, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, obowiązującą od 13 lipca 2017 roku, nastąpiło zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego zgonem człowieka. Obecnie takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 5 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek