W 2018 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych wpłynęło 22.700 spraw. Prokuratorzy w tym okresie załatwili 22.045 spraw.

W 2017 roku do prokuratur wpłynęło 20.865 spraw.

Prokuratura Okręgowa zajmowała się głównie sprawami dotyczącymi przestępczości gospodarczej dużej wagi (pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT, wystawianie fikcyjnych faktur), poważną przestępczością narkotykową i korupcyjną oraz postępowaniami w sprawach tzw. błędów medycznych.

W prokuraturach rejonowych najczęściej prowadzone były postępowania w zakresie oszustw (większość spraw dotyczyła oszustw internetowych), uchylania się od alimentów, kradzieży, znęcania nad osobami najbliższymi i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokuratorzy sporządzili 4.551 aktów oskarżenia i 1.046 wniosków o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem, łącznie przeciwko 5.088 osobom. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 152 osób, spośród 6.334 osób osądzonych w 2018 roku (2,4%).

W toku postępowań na wniosek prokuratorów sądy tymczasowo aresztowały 209 osób (skuteczność wniosków wynosiła 85,31%).

Prokuratorzy złożyli 541 apelacji od wyroków. Sądy odwoławcze uwzględniły 63,97% apelacji.

Na poczet kar grzywny i obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem prokuratorzy zabezpieczyli mienie oskarżonych o wartości 11.078.747 zł.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek