Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego. Listy mediatorów prowadzone są w sądzie okręgowym. Dostęp do nich można uzyskać poprzez stronę internetową sądu okręgowego (http://www.czestochowa.so.gov.pl/index.php?idg=mg,37&p=m&kword=mediacja).