Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przedstawił 5 osobom zarzuty popełnienia przestępstw, związanych z wystawianiem fikcyjnych faktur VAT.

Od 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo dotyczące wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT przez właścicielkę jednej z firm w Częstochowie. W toku postępowania ustalono, że w okresie od maja 2017 roku do czerwca 2018 roku Monika R. i jej partner wystawili dla firmy z Gliwic szereg faktur. Dokumenty te dotyczyły usług rzekomego pisania scenariuszy do imprez artystycznych i opiewały łącznie na kwotę około 1.100.000 zł. Fikcyjne faktury VAT zostały użyte przez właścicielkę firmy z Gliwic Małgorzatę Sz. i kierującego firmą jej męża Michała Sz. do obniżenia podatków należnych Skarbowi Państwa.

27 marca 2019 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali w tej sprawie 5 osób. Podejrzanym przedstawiono zarzuty wystawiania i używania poświadczających nieprawdę faktur VAT, prania brudnych pieniędzy oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnych skarbowych. W przypadku Moniki R. i jej partnera przyjęto, że z wystawiania fikcyjnych faktur VAT uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 20.000 zł do 120.000 zł, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za wystawianie lub używanie poświadczających nieprawdę faktur obowiązują od 1 marca 2017 roku. Przestępstwo wystawiania lub używania poświadczających nieprawdę faktur jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli jednak wartość wystawionych faktur jest większa niż 5 mln zł lub sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (tzw. zbrodnia vatowska). Natomiast w przypadku gdy wartość wystawionych faktur jest większa niż 10 mln zł, przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 5 do 15 lat lub karą 25 pozbawienia wolności. W razie skazania za takie przestępstwo sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości do 6 mln zł.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przedstawił 6 osobom zarzuty popełnienia przestępstw, związanych z odbarwianiem oleju opalowego.

Od 2016 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się sprowadzaniem z Niemiec do Polski oleju opałowego, który następnie był nielegalnie przetwarzany na olej napędowy i sprzedawany na terenie Polski. Pod koniec 2016 roku przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw pierwszym członkom grupy przestępczej i zabezpieczono kompletną linię służącą do odbarwiania oleju opałowego, znajdującą się w jednej z miejscowości w okolicach Częstochowy.

19 marca 2019 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali sześciu członków grupy przestępczej, w tym dwóch jej organizatorów. Osobom tym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnych skarbowych. W tym samym czasie, podczas skoordynowanych działań, niemieckie służby celne zatrzymały cztery osoby - członków tej samej międzynarodowej grupy przestępczej, którzy działali na terenie Niemiec.

Oszacowane dotychczas straty Skarbu Państwa, wynikające z nieuiszczenia podatku akcyzowego i podatku VAT, wynoszą co najmniej 108 mln zł. Natomiast straty z tytułu nieuiszczenia podatków na terenie Niemiec oszacowano na kwotę około 23 mln euro. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała od 2013 roku i odbarwiła co najmniej 41 mln litrów oleju opalowego.

W toku czynności realizacyjnych zabezpieczono mienie o wartości około 1 mln zł, w tym samochody osobowe, ciągniki siodłowe, cysterny, quady, skuter śnieżny i wodny, konie, biżuterię oraz dzieła sztuki (obrazy, meble, rzeźby itp) o znacznej wartości artystycznej i historycznej.

Na wniosek prokuratora wobec wszystkich zatrzymanych Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko Grzegorzowi G., dotyczący usiłowania rozboju na parkingu supermarketu.

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał oskarżonego Grzegorza G. na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W mowie końcowej prokurator wnosił o wymierzenie oskarżonemu kary 6 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe wniosła do Sądu Rejonowego w Częstochowie w kwietniu 2018 roku.

W toku śledztwa ustalono, że 9 grudnia 2017 roku około godz.18.00 Klaudia S. przyjechała samochodem marki Audi na zakupy do supermarketu, znajdującego się w Częstochowie przy ul. Drogowców. Po dokonaniu zakupów wsiadła do pojazdu i włączyła silnik. W tym momencie do samochodu wszedł mężczyzna, który usiadł na tylnej kanapie. Sprawca zażądał od Klaudii S., aby odjechała z parkingu, gdyż zamierza ukraść jej samochód. Pokrzywdzona otworzyła drzwi i zaczęła wzywać pomocy głośno krzycząc oraz naciskając klakson. Wtedy mężczyzna uderzył ją pięścią w głowę i próbował wyrwać kluczyk ze stacyjki.

Po chwili Klaudia S. wyjęła kluczyk i wybiegła z pojazdu. Zdarzenie zostało zauważone przez grupę dwóch kobiet i mężczyznę, którzy próbowali zatrzymać napastnika. Sprawca wyrwał się jednak osobom próbującym pomóc pokrzywdzonej i uciekł w kierunku pobliskich punktów usługowych.

Przybyły na miejsce po kilku minutach patrol Policji zauważył sprawcę na stacji paliw. Mężczyzna ten został zatrzymany, a następnie rozpoznany przez pokrzywdzoną. W wyniku przeszukania ujawniono przy nim dwa noże i śrubokręt oraz 0,5 grama tzw. dopalaczy. Sprawcą okazał 43-letni mieszkaniec Jastrzębia Zdrój Grzegorz G.

W śledztwie prokurator przedstawił Grzegorzowi G. zarzut usiłowania rozboju na osobie Klaudii S. Przesłuchany przez prokuratora Grzegorz G. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień. Stwierdził jedynie, że ze zdarzeniem nie ma nic wspólnego, a na stację paliw przyszedł, aby kupić olej do samochodu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Grzegorz G. był w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Zakład karny opuścił w lipcu 2016 roku po odbyciu kary 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Po zdarzeniu Komendant Miejski Policji w Częstochowie spotkał się z mieszkańcami Częstochowy, którzy udzielili pomocy pokrzywdzonej i podziękował im za wzorową i godną naśladowania postawę.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko Karolinie B., dotyczący spowodowania w stanie nietrzeźwości śmiertelnego wypadku drogowego.

Wyrokiem z dnia 18 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał oskarżoną Karolinę B. na karę 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł wobec niej dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów oraz zasądził nawiązkę w kwocie 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W mowie końcowej prokurator wnosił o wymierzenie oskarżonej kary 6 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ, która w tej sprawie skierowała akt oskarżenia, złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku (tzw. zapowiedź apelacji).

W toku śledztwa ustalono, że 2 kwietnia 2018 roku około godz. 1.40 Karolina B. jechała samochodem osobowym marki ford fusion ulicą 7 Kamienic w Częstochowie. W tym samym czasie z przeciwnego kierunku jechał samochód marki audi. Gdy kierujący audi zauważył, że na ulicy leży człowiek, zaczął mrugać światłami, aby zwrócić na to uwagę kierowcy forda. Pomimo sygnałów świetlnych Karolina B. nie zwolniła jednak i przejechała po leżącym na ziemi mężczyźnie, a następnie odjechała z miejsca wypadku. Widząc opisane zdarzenie, kierujący audi zawrócił i podjął pościg za samochodem marki ford. Karolina B. zatrzymała pojazd dopiero, gdy kierowca audi zajechał jej drogę. Następnie na skutek interwencji kierowcy audi Karolina B. zdecydowała się wrócić na miejsce wypadku. Opisane zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu pobliskiej restauracji.

Przejechany mężczyzna, który znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu, doznał na skutek zdarzenia obrażeń wielonarządowych, w wyniku których zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Na podstawie przeprowadzonych badań toksykologicznych ustalono, że w chwili wypadku Karolina B. znajdowała się w stanie nietrzeźwości, gdyż w jej organizmie stwierdzono około 0,6 promila alkoholu. Ponadto we krwi oskarżonej ujawniono lekarstwo, znajdujące się w wykazie substancji psychotropowych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Powołany w sprawie biegły z zakresu ruchu drogowego uznał, że przyczyną wypadku drogowego było niewłaściwe obserwowanie przedpola jazdy przez kierującą fordem. Ponadto biegły stwierdził, że Karolina B. mogła uniknąć wypadku zatrzymując się przed leżącym człowiekiem lub omijając go.

W śledztwie prokurator przedstawił Karolinie B. zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środka odurzającego śmiertelnego wypadku drogowego oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Przesłuchana w charakterze podejrzanego Karolina B. częściowo przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa, nie kwestionując swojego udziału w zdarzeniu. Nie przyznała się jednak do prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego oraz ucieczki z miejsca wypadku.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 4 kwietnia 2018 roku zastosował wobec Karoliny B. tymczasowe aresztowanie. Na skutek złożonego zażalenia Sąd Okręgowy w Częstochowie zastrzegł, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe po wpłacie kwoty 20.000 zł. Karolina B. została zwolniona 26 kwietnia 2018 roku po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Karolina B. nie była w przeszłości karana.

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, jeżeli sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

KOMUNIKAT

W dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i podległe jej prokuratury rejonowe, będą uczestniczyły w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W związku z tym we wszystkich prokuraturach zorganizowano dyżury, w trakcie których prokuratorzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad i informacji, dotyczących przysługujących im uprawnień procesowych (w załączeniu zamieszczono informację dotyczącą miejsc i godzin przyjęć interesantów).

W myśl przepisów Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Kodeks ten przewiduje dla takiej osoby szereg uprawnień procesowych.

W ramach ubiegłorocznej akcji prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratur Rejonowych z okręgu częstochowskiego przyjęli w ramach pełnionych dyżurów 29 interesantów. Sprawy, w jakich zgłaszały się zainteresowane osoby, nie ograniczały się jedynie do zagadnień związanych z prawem karnym, lecz dotyczyły również problematyki prawa rodzinnego, administracyjnego i cywilnego.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2000 roku, a celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Akcja ta jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Lista organizacji świadczących pokrzywdzonym pomoc materialną i niematerialną, finansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem:

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/