Prokuratura Rejonowa Częstochow-Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko 50-letniej Krystynie C., dotyczący sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy kolejowej.

W toku śledztwa ustalono, że 31 maja 2016 roku Krystyna C. pełniła obowiązki dróżniczki na przejeździe kolejowym w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej. Około godz.18.45 do przejazdu zbliżał się od stacji Częstochowa-Główna pociąg pasażerski relacji Częstochowa-Łódź Kaliska. Pomimo przekazania jej informacji o przejeździe pociągu, dróżniczka nie zamknęła rogatek przejazdu. W wyniku tego doszło do zderzenia pociągu z przejeżdżającym przez przejazd samochodem osobowym marki Renault Laguna, który został odrzucony na pobocze. Na skutek wypadku kierująca samochodem 51-letnia kobieta odniosła obrażenia ciała w postaci złamania żeber i odmy płucnej oraz została przewieziona do szpitala.

W śledztwie prokurator przedstawił Krystynie C. zarzut nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach i spowodowania wypadku drogowego. Przesłuchana w charakterze podejrzanego Krystyna C. przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa i wyjaśniła, ze nie zamknęła rogatek, gdyż przed przejazdem pociągu wyszła do toalety, myśląc, iż zdąży wrócić i zamknąć rogatki.

Prokurator zastosował wobec Krystyny C. środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zawieszenia w wykonywaniu zawodu dróżnika kolejowego.

Krystyna C. nie była w przeszłości karana.

Zarzucane oskarżonej przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 22.05.2017r.

Informacja prasowa, 22 maj 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu Jakubowi S., dotyczący spowodowania wypadku drogowego, w którym zginęła 16-letnia kobieta.

W toku śledztwa ustalono, że 15 października 2016 roku Jakub S. wraz Piotrem Ś. udali się motocyklami z Aleksandrii do Konopisk. Tam Jakub S. zabrał na motocykl 16-letnią Julię M., z którą wcześniej umówił się telefonicznie. Około godz. 19.40 jadąc ulicą Sportową, w trakcie wyprzedzania z nadmierną prędkością motocykla Piotra Ś., nie zachował szczególnej ostrożności i utracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego doprowadził do poślizgu motocykla i wywrócenia go na jezdnię w kierunku bariery energochłonnej. W trakcie zdarzenia pasażerka pojazdu odniosła poważne obrażenia głowy, skutkujące jej zgonem.

Jakub S. zbiegł z miejsca wypadku drogowego, nie udzielając pokrzywdzonej pomocy i udał się do mieszkania w Konopiskach, które należy do jego znajomego Cezarego K. Następnego dnia do tego mieszkania przybyli policjanci z zapytaniem, czy przebywa w nim Jakub S. Cezary K. zaprzeczył i przytrzymując drzwi, uniemożliwiał funkcjonariuszom wejście do wewnątrz. Po użyciu siły fizycznej policjanci weszli do lokalu, gdzie zatrzymali poszukiwanego Jakuba S.

W postępowaniu ustalono, że motocykl Jakuba S. nie był sprawny technicznie i nie spełniał warunków dopuszczenia do ruchu, a jego kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Bezpośrednio po zatrzymaniu od Jakuba S. pobrano krew, celem przeprowadzenia badań toksykologicznych. Na podstawie opinii biegłego z zakresu toksykologii ustalono, że w chwili zdarzenia Jakub S. znajdował się pod wpływem marihuany.

>W śledztwie prokurator przedstawił Jakubowi S. zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem marihuany i ucieczki z miejsca zdarzenia. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jakub S. przyznał się do przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, zaprzeczając jednocześnie, że w jego chwili był pod wpływem alkoholu i marihuany. Stwierdził także, że po spowodowaniu wypadku pił alkohol i zażywał narkotyki.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Jakub S. był w przeszłości karany za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 12 lat.

Sąd Rejonowy w Częstochowie wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 2 czerwca 2017 roku.

Przeciwko Cezaremu K. prokurator skierował akt oskarżenia o przestępstwo utrudniania postępowania karnego, polegające na ukrywaniu w swoim mieszkaniu sprawcy wypadku drogowego. Cezary K. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie kontynuuje postępowanie przeciwko Piotrowi Ś., który jest podejrzany o prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości. W wydychanym powietrzu stwierdzono u niego ok. 1,5 promila alkoholu.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 08.05.2017r.

Informacja prasowa, 08 maj 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zakończyła postępowanie dotyczące przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju gmin Łagów, Wojnicz i Zakliczyn.

Z uwagi na nie stwierdzenie znamion przestępstwa Prokuratura Okręgowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju innych gmin, poprzez użycie ich części w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030. Przyczyną umorzenia śledztwa jest uznanie, iż dokumenty te nie są chronione prawem autorskim. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu tego prawa akty normatywne i ich urzędowe projekty. Lokalne programy rewitalizacji oraz strategie rozwoju gmin, na mocy uchwał rady gminy, stają się częścią lokalnego porządku prawnego.

Prokuratura umorzyła także śledztwo w zakresie oszustwa na szkodę Gminy Blachownia, polegające na wprowadzeniu w błąd pracowników urzędu gminy i uzyskaniu zapłaty w kwocie 38.500 zł za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030. W umowie zawartej przez Gminę Blachownia z wykonawcą brak jest bowiem zastrzeżeń, iż nie może on korzystać z innych opracowań.

Jednocześnie stwierdzono, że brak jest podstaw do uznania, iż pracownicy Urzędu Gminy Blachownia nie dopełnili obowiązków służbowych, poprzez bezkrytyczne przyjęcie opracowań do realizacji i wypłatę wynagrodzenia. Z zebranych w sprawie dowodów wynika, że zawierające błędy opracowania, udostępnione na posiedzeniu komisji w dniu 19.01.2016r., stanowiły materiał roboczy i nie były dokumentami, za opracowanie których wykonawca w grudniu 2015 roku otrzymał wynagrodzenie.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest nieprawomocne. Do złożenia zażalenia uprawnione są gminy Blachownia, Łagów, Wojnicz i Zakliczyn.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 5.05.2017r.

Informacja prasowa, 05 maj 2017r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe nadzoruje dochodzenie w sprawie pożaru autobusu hybrydowego, mającego miejsce 28 kwietnia 2017 roku.

Na polecenie Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe Policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia pożaru zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób. Dochodzenie dotyczy także dopuszczenia do ruchu autobusu w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym.

Zdarzenie, które jest przedmiotem postępowania miało miejsce 28 kwietnia 2017 roku w godzinach popołudniowych w Częstochowie przy ul. Legionów. Doszło wtedy do zapalenia się autobusu hybrydowego marki Solbus, należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie.

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny pojazdu z udziałem biegłego ds. pożarnictwa oraz zabezpieczono dokumentację dotyczącą autobusu. Ponadto przesłuchano w charakterze świadków kierowcę pojazdu i kierownika działu autobusowego MPK w Częstochowie. Z wstępnych ustaleń dochodzenia wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru mogła być wadliwie działająca instalacja elektryczna.

W toku dalszego postępowania biegły ds. pożarnictwa sporządzi pisemną opinię w zakresie przyczyn pożaru. Jednocześnie dokonywane będą ustalenia, czy autobus posiadał niezbędne atesty i homologacje, pozwalające na dopuszczenie go do ruchu.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek