Częstochowa, dnia 06.02.2017r.

Informacja prasowa, 06 luty 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie przeciwko Rafałowi K., dotyczące sprowadzenia katastrofy autokaru, przewożącego dzieci.

W toku śledztwa ustalono, że 11 czerwca 2015 roku około godz.8.30, Rafał K. wyjechał z Łeby autokarem, należącym do jednej z miejscowych firm transportowych. W autokarze znajdowało się 44 uczniów dwóch szkół podstawowych z Piekar Śląskich i 4 opiekunów. Osoby te wracały z Łeby, gdzie od 29 maja 2015 roku dzieci uczestniczyły w tzw. zielonej szkole.

Około godz.18.00 Rafał K. jechał trasą DK-1 przez miejscowość Romanów k. Częstochowy. W tym dniu warunki atmosferyczne i drogowe były bardzo dobre. Będąc na prostym odcinku drogi dwupasmowej, kierowca zaczął nagle zjeżdżać z prawego pasa jezdni na prawe pobocze. Potem uderzył w barierę energochłonną i zjechał do przydrożnego rowu, gdzie doszło do przewrócenia się autokaru na prawy bok.

W wyniku zdarzenia 44 pasażerów odniosło obrażenia w postaci m.in. urazów wielonarządowych oraz stłuczeń i złamań różnych części ciała.

Kierujący autokarem był trzeźwy, a w jego krwi nie stwierdzono żadnych środków narkotycznych. Posiadał on uprawnienia do kierowania autobusami oraz ważne badania lekarskie. Ponadto ustalono, że autobus posiadał aktualne badania techniczne. Przed wyjazdem do Łeby autokar został poddany kontroli przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego z Piekar Śląskich, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

W początkowej fazie śledztwa przedstawiono Rafałowi K. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku nie zachowania wymaganej ostrożności oraz bezpiecznej prędkości. Przesłuchany przez prokuratora Rafał K. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień.

W dalszym postępowaniu zasięgnięto szeregu opinii biegłych, celem ustalenia co było przyczyną zaistniałej katastrofy komunikacyjnej.

Biegły sądowy badający uszkodzone koło autokaru stwierdził, że uszkodzenia opony i obręczy powstały na skutek dynamicznego kontaktu z barierą energochłonną, a nie w wyniku tzw. ‘wystrzału”.

Biegły ds. techniki samochodowej, który wydał opinię po badaniach na specjalistycznym stanowisku diagnostycznym uznał, że pojazd był niesprawny technicznie z uwagi na nadmierne skorodowanie kratownicy nośnej. Zdaniem biegłego rozdzielenie węzłów kratownicy nie nastąpiło w chwili uderzenia autobusu w barierę, lecz w okresie go poprzedzającym i mogło ono spowodować problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Ponadto biegły uznał, że stwierdzenie pęknięcia kratownicy nie jest możliwe bez wjechania na kanał i sprawdzenia pojazdu od spodu.

Z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych wynika natomiast, że kierujący autobusem nieznacznie przekroczył dopuszczalną administracyjnie prędkość 80 km/h, jednakże nie można jednoznacznie stwierdzić, czy przekroczenie ma związek przyczynowy ze zdarzeniem.

Uwzględniając opisane ustalenia, prokurator uznał, że brak jest jednoznacznych dowodów wskazujących, że Rafał K. popełnił przestępstwo nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. W związku z tym śledztwo zostało umorzone.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 26.01.2017r.

Informacja prasowa, 26 styczeń 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 58-letniej mieszkanki Mierzęcic, która w nocy z 24/25 stycznia 2017 roku zaatakowana została nożem przez własnego syna 25 – letniego Krzysztofa D.
Mężczyzna w dniu tragedii był bardzo pobudzony i zachowywał się agresywnie wobec domowników.
W pewnym momencie matka poleciła drugiemu synowi, aby udał się do mieszkającej w pobliżu rodziny i stamtąd wezwał Policję. Sama zaś zamknęła się w pokoju.
Po przyjeździe Policji, w zdemolowanym pokoju ujawniono leżącą na podłodze kobietę, która w trakcie podjętej reanimacji zmarła.
W wyniku sekcji zwłok na ciele ofiary ujawniono liczne rany cięte oraz kłute, które stanowiły bezpośrednią przyczynę zgonu.
Na miejscu zdarzenia zabezpieczono narzędzie zbrodni (17-cm nóż kuchenny), jak również zatrzymano domniemanego sprawcę przestępstwa.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krzysztof D. nie odniósł się do treści przedstawionego mu zarzutu zabójstwa i odmówił składania wyjaśnień.
Prokurator Rejonowy w Zawierciu w dniu dzisiejszym wystąpił do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
Na dalszym etapie śledztwa prokurator zasięgnie opinii biegłych, celem oceny stanu zdrowia psychicznego podejrzanego.
Za popełnienie zbrodni zabójstwa sprawcy grozi kara od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Robert Wypych
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

Częstochowa, dnia 19.01.2017r.

Informacja prasowa, 19 styczeń 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadziła czynności dotyczące pisma Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, zawierającego postulat wystąpienia przez prokuratora o rozwiązanie Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny.

W dniu 18.01.2017r. tutejsza Prokuratura uznała, że nie dysponuje wystarczającym materiałem dowodowym, pozwalającym na skierowanie do sądu takiego wniosku.

W załączeniu zamieszczono kopię pisma skierowanego w tej sprawie do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 18.01.2017r.

Informacja prasowa, 18 styczeń 2017r.

Dane statystyczne dotyczące działalności w 2016 roku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych.

W 2016 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych wpłynęło 18.306 spraw. Prokuratorzy załatwili 18.209 spraw.

W 2015 roku do prokuratur wpłynęło 16.861 spraw. Różnica nie wynika z wzrostu przestępczości w regionie, lecz zmiany kodeksu postępowania karnego, obowiązującej od 15 kwietnia 2016 roku. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, prokuratorzy nadzorują również dochodzenia, które były prowadzone samodzielnie przez Policję.

Prokuratura Okręgowa zajmowała się głównie sprawami dotyczącymi przestępczości gospodarczej dużej wagi (pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT, wystawianie fikcyjnych faktur) oraz poważną przestępczością narkotykową i korupcyjną. Nową kategorią spraw były postępowania dotyczące błędów medycznych.

W prokuraturach rejonowych najczęściej prowadzone były postępowania w zakresie oszustw (większość spraw dotyczyła oszustw internetowych), uchylania się od alimentów, kradzieży, znęcania nad osobami najbliższymi i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokuratorzy sporządzili 3.099 aktów oskarżenia i 2.322 wnioski o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem, łącznie przeciwko 8.277 osobom. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 141 osób, spośród 6.417 osób osądzonych w 2016 roku (2,20%).

W toku śledztw na wniosek prokuratorów sądy tymczasowo aresztowały 172 osoby (skuteczność wniosków wynosiła 85,15%).

Prokuratorzy złożyli 402 apelacje od wyroków. Sądy odwoławcze uwzględniły 64,86% apelacji.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek